ประวัติการค้นหาล่าสุด
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
อะไร :
ที่ไหน :
 

งานของ Bow Fung Metal Products (Thailand) co., ltd.

งานที่ 1-7 จาก 7 งาน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ(Purchasing officer)

Bow Fung Metal Products (Thailand) co., ltd.
30,000-45,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (Warehouse officer)

Bow Fung Metal Products (Thailand) co., ltd.
20,000-30,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (Document Control Officer)

Bow Fung Metal Products (Thailand) co., ltd.
20,000-30,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

ช่างไฟฟ้ากำลัง

Bow Fung Metal Products (Thailand) co., ltd.
สมัครด่วน

หัวหน้าช่าง

Bow Fung Metal Products (Thailand) co., ltd.
สมัครด่วน

Sales Representative (Furniture)

Bow Fung Metal Products (Thailand) co., ltd.
สมัครด่วน

เจ้าหน้าที่บัญชี Accountant officer

Bow Fung Metal Products (Thailand) co., ltd.
สมัครด่วน
รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานด้านBow Fung Metal Products (Thailand) co., ltd.
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา