ประวัติการค้นหาล่าสุด
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
อะไร :
ที่ไหน :
 

งานของ BIGO TECHNOLOGY PTE. LTD.

งานที่ 1-5 จาก 5 งาน

Customer Service for SVIP Users

BIGO TECHNOLOGY PTE. LTD.
25,000-35,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

ผู้ตรวจสอบและคัดกรองเนื้อหา (Content Monitoring Moderator)

BIGO TECHNOLOGY PTE. LTD.
15,000-25,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

Broadcaster Management (ภาษาจีน/อังกฤษ)

BIGO TECHNOLOGY PTE. LTD.
สมัครด่วน

Broadcaster Management (ภาษาจีน/อังกฤษ)

BIGO TECHNOLOGY PTE. LTD.
สมัครด่วน

ผู้ตรวจสอบคัดกรองเนื้อหา (Content Monitoring Moderator)

BIGO TECHNOLOGY PTE. LTD.
15,000-17,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน
รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานด้านBIGO TECHNOLOGY PTE. LTD.
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา