ประวัติการค้นหาล่าสุด
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
อะไร :
ที่ไหน :
 

งานของ Ascend Group Co., Ltd.

งานที่ 1-8 จาก 8 งาน

เจ้าหน้าปฏิบัติงานฝ่ายขายภาคธุรกิจ

Ascend Group Co., Ltd.
25,000-30,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

IT Customer Service

Ascend Group Co., Ltd.
สมัครด่วน

Physical Security Engineer

Ascend Group Co., Ltd.
สมัครด่วน

System Support

Ascend Group Co., Ltd.
สมัครด่วน

PHP Developer

Ascend Group Co., Ltd.
สมัครด่วน

Customer Service (สัญญาจ้าง 6 เดือน)

Ascend Group Co., Ltd.
บางนา, กรุงเทพฯ - ตำบลบางนา, อำเภอมหาราช, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
15,000-16,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

NOC Engineer (Bangna)

Ascend Group Co., Ltd.
บางนา, กรุงเทพฯ - ตำบลบางนา, อำเภอมหาราช, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สมัครด่วน

Network Engineer (Bangna)

Ascend Group Co., Ltd.
บางนา, กรุงเทพฯ - ตำบลบางนา, อำเภอมหาราช, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สมัครด่วน
รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานด้านAscend Group Co., Ltd.
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา