ประวัติการค้นหาล่าสุด
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
อะไร :
ที่ไหน :
 

งานของ Ambrose Wine Limited. (บริษัท แอมโบรส ไวน์ จำกัด)

ทุกงาน งานใหม่ สมัครด่วน
งานที่ 1-6 จาก 6 งาน

นักศึกษาฝึกงาน (รับผิดชอบงาน Art Work และงานธุรการ)

Ambrose Wine Limited. (บริษัท แอมโบรส ไวน์ จำกัด)
300 บาท/วัน

Sales HORECA

Ambrose Wine Limited. (บริษัท แอมโบรส ไวน์ จำกัด)

Supply Chain Officer

Ambrose Wine Limited. (บริษัท แอมโบรส ไวน์ จำกัด)

PC พนักงานแนะนำสินค้า

Ambrose Wine Limited. (บริษัท แอมโบรส ไวน์ จำกัด)

พนักงานคีย์ออเดอร์ (สัญญาจ้าง 3 เดือน)

Ambrose Wine Limited. (บริษัท แอมโบรส ไวน์ จำกัด)

Sales HORECA (หัวหิน)

Ambrose Wine Limited. (บริษัท แอมโบรส ไวน์ จำกัด)
รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานด้านAmbrose Wine Limited. (บริษัท แอมโบรส ไวน์ จำกัด)
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา