ประวัติการค้นหาล่าสุด
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
อะไร :
ที่ไหน :
 

งานของ Amata Patong

ทุกงาน งานใหม่ สมัครด่วน
งานที่ 1-9 จาก 9 งาน

Income Officer

Amata Patong
10,000-15,000 บาท/เดือน

Guest Service Agent

Amata Patong
10,000-15,000 บาท/เดือน

Assistant Chief Account

Amata Patong

Room Maid

Amata Patong
10,000-15,000 บาท/เดือน

Night Manager

Amata Patong

นักศึกษาฝึกงาน EN

Amata Patong

Sales Manager / Asst Sales Manager

Amata Patong
30,000-50,000 บาท/เดือน

Cook

Amata Patong
10,000-15,000 บาท/เดือน

Floor Supervisor

Amata Patong
10,000-15,000 บาท/เดือน
รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานด้านAmata Patong
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา