งานในตำบลปลวกแดง, อำเภอปลวกแดง

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 194 งาน
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ

ล่ามภาษาจีน(แผนกจัดซื้อ)

ตำบลปลวกแดง, อำเภอปลวกแดง, จังหวัดระยอง

ผู้จัดการแผนกไฟฟ้าและซ่อมบำรุง

ตำบลปลวกแดง, อำเภอปลวกแดง, จังหวัดระยอง

พนักงานทั่วไป

ตำบลปลวกแดง, อำเภอปลวกแดง, จังหวัดระยอง

ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน

ตำบลปลวกแดง, อำเภอปลวกแดง, จังหวัดระยอง

ธุรการ (พูดภาษาจีนได้ดี)

ตำบลปลวกแดง, อำเภอปลวกแดง, จังหวัดระยอง

Graphic Designer

ตำบลปลวกแดง, อำเภอปลวกแดง, จังหวัดระยอง 20,000-40,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่ายขาย (โครงการบ้านจัดสรร)

ตำบลปลวกแดง, อำเภอปลวกแดง, จังหวัดระยอง 20,000-30,000 บาท/เดือน

พนักงานบัญชี (ภาษาจีน/อังกฤษ)

ตำบลปลวกแดง, อำเภอปลวกแดง, จังหวัดระยอง

Production Engineer

ตำบลปลวกแดง, อำเภอปลวกแดง, จังหวัดระยอง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (สัญญาจ้าง 5 เดือน)

ตำบลปลวกแดง, อำเภอปลวกแดง, จังหวัดระยอง

QA Technician

ตำบลปลวกแดง, อำเภอปลวกแดง, จังหวัดระยอง

Employee Relation Staff (เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์)

ตำบลปลวกแดง, อำเภอปลวกแดง, จังหวัดระยอง

FI-11 Officer

ตำบลปลวกแดง, อำเภอปลวกแดง, จังหวัดระยอง 15,000-25,000 บาท/เดือน

ช่างซ่อมบำรุง

ตำบลปลวกแดง, อำเภอปลวกแดง, จังหวัดระยอง

Programmer

ตำบลปลวกแดง, อำเภอปลวกแดง, จังหวัดระยอง

Mold Machining Leader

ตำบลปลวกแดง, อำเภอปลวกแดง, จังหวัดระยอง

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (ก่อสร้าง)

ตำบลปลวกแดง, อำเภอปลวกแดง, จังหวัดระยอง

พนักงานฉีดพลาสติก (Injection Technician)

ตำบลปลวกแดง, อำเภอปลวกแดง, จังหวัดระยอง

เจ้าหน้าที่ BOI

ตำบลปลวกแดง, อำเภอปลวกแดง, จังหวัดระยอง

Production Engineer

ตำบลปลวกแดง, อำเภอปลวกแดง, จังหวัดระยอง

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานในตำบลปลวกแดง, อำเภอปลวกแดง
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>