ประวัติการค้นหาล่าสุด
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
อะไร :
ที่ไหน :
 

งานในตำบลหมูสี, อำเภอปากช่อง

ทุกงาน งานใหม่ สมัครด่วน
งานที่ 1-16 จาก 16 งาน

Human Resources Manager (Scenical World) - ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (สวนสนุก สวนน้ำ ปาร์คมอลล์)

บริษัท เดอะ ซีนิคอล จำกัด

Assistant Manager (Engineering) - ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกช่าง

บริษัท เดอะ ซีนิคอล จำกัด

ช่างตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครน (ด่วน)

ช่างยนต์ ด่วน ( 2 ตำแหน่ง )

รับนักศึกษาฝึกงาน ตำแหน่ง ช่างยนต์

รับนักศึกษาฝึกงาน ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุง

รับนักศึกษาฝึกงาน ตำแหน่ง Motion Graphic

รับนักศึกษาฝึกงาน ตำแหน่ง Idol , MC

รับนักศึกษาฝึกงาน ตำแหน่ง Packaging Designer ออกแบบบรรจุภัณฑ์

รับนักศึกษาฝึกงาน ตำแหน่ง Videographer ช่างภาพ

รับนักศึกษาฝึกงาน ตำแหน่ง นักวาดภาพประกอบ

รับนักศึกษาฝึกงาน ตำแหน่ง Display

รับนักศึกษาฝึกงาน ตำแหน่ง Video Editor ตัดต่อวีดีโอ

เปิดรับสมัครหัวหน้าฝ่ายการขายเเละการตลาด (อำเภอปากช่อง)

22,000 บาท/เดือน

Finance and Business Analysis Manager (Manufacturing - Upcountry)

PRTR
100,000 บาท/เดือน

Maintenance Manager - Dairy Manufacturer (Korat)

PRTR
60,000 บาท/เดือน
รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานในตำบลหมูสี, อำเภอปากช่อง ( ภายใน25 กม. )
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา