งานในตำบลเหมือง, อำเภอเมืองชลบุรี

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-13 จาก 13 งาน
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ

ช่างซ่อมบำรุง/ฝ่ายผลิต

ตำบลเหมือง, อำเภอเมืองชลบุรี, จังหวัดชลบุรี

พนักงานเขียนแบบ,คิดต้นทุน

ตำบลเหมือง, อำเภอเมืองชลบุรี, จังหวัดชลบุรี 12,000-18,000 บาท/เดือน

ช่างควบคุมเครื่องพิมพ์ Inkjet

ตำบลเหมือง, อำเภอเมืองชลบุรี, จังหวัดชลบุรี 10,000-12,000 บาท/เดือน

วิศวกรไฟฟ้า

ตำบลเหมือง, อำเภอเมืองชลบุรี, จังหวัดชลบุรี

ธุรการ

ตำบลเหมือง, อำเภอเมืองชลบุรี, จังหวัดชลบุรี

วิศวกรออกแบบ

ตำบลเหมือง, อำเภอเมืองชลบุรี, จังหวัดชลบุรี

Part Preparation Supervisor

ตำบลเหมือง, อำเภอเมืองชลบุรี, จังหวัดชลบุรี

วิศวกรจัดซื้อ

ตำบลเหมือง, อำเภอเมืองชลบุรี, จังหวัดชลบุรี

Design Engineer

ตำบลเหมือง, อำเภอเมืองชลบุรี, จังหวัดชลบุรี

ช่างประกอบเครื่องจักร

ตำบลเหมือง, อำเภอเมืองชลบุรี, จังหวัดชลบุรี

ธุรการ

ตำบลเหมือง, อำเภอเมืองชลบุรี, จังหวัดชลบุรี

SALE EXECUTIVE

ตำบลเหมือง, อำเภอเมืองชลบุรี, จังหวัดชลบุรี 12,000-16,000 บาท/เดือน

ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

ตำบลเหมือง, อำเภอเมืองชลบุรี, จังหวัดชลบุรี

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานในตำบลเหมือง, อำเภอเมืองชลบุรี
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา