งานในตำบลศรีภูมิ, อำเภอเมืองเชียงใหม่

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 56 งาน
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ

พนักงานชายแจกหนังสือ

ตำบลศรีภูมิ, อำเภอเมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่

ธุรการ

ตำบลศรีภูมิ, อำเภอเมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่

ธุรการ

ตำบลศรีภูมิ, อำเภอเมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่ 6,000-7,000 บาท/เดือน

ครูสอนพิเศษ วิทยาศาสตร์

ตำบลศรีภูมิ, อำเภอเมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

ตำบลศรีภูมิ, อำเภอเมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่ 7,000-8,000 บาท/เดือน

ครูอัตราจ้างคณิตศาสตร์

ตำบลศรีภูมิ, อำเภอเมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่

ฝ่ายบัญชี

ตำบลศรีภูมิ, อำเภอเมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่

วิศวกรระบบ (System Engineers and Administrative)

ตำบลศรีภูมิ, อำเภอเมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่

พนักงานทั่วไป

ตำบลศรีภูมิ, อำเภอเมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่

ช่างทั่วไป

ตำบลศรีภูมิ, อำเภอเมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่

พนักงานขาย

ตำบลศรีภูมิ, อำเภอเมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่

Tour Operator

ตำบลศรีภูมิ, อำเภอเมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่

พนักงานธุรการ

ตำบลศรีภูมิ, อำเภอเมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่ประจำคลินิค

ตำบลศรีภูมิ, อำเภอเมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่ 8,000-9,000 บาท/เดือน

ฝ่ายออกแบบตกแต่งภายใน

ตำบลศรีภูมิ, อำเภอเมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่

นักเทคนิคการแพทย์ MT

ตำบลศรีภูมิ, อำเภอเมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่ 10,000-12,000 บาท/เดือน

มัคคุเทศก์ประจำภาษาอังกฤษ

ตำบลศรีภูมิ, อำเภอเมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่ 10,000-12,000 บาท/เดือน

ช่างเทคนิค

ตำบลศรีภูมิ, อำเภอเมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่

Student Consultant and Customer Services

ตำบลศรีภูมิ, อำเภอเมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่ 9,000-10,000 บาท/เดือน

พนักงานต้อนรับ

ตำบลศรีภูมิ, อำเภอเมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานในตำบลศรีภูมิ, อำเภอเมืองเชียงใหม่
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>