งานในตำบลยางเนิ้ง, อำเภอสารภี

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-9 จาก 9 งาน
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ

พนักงานขาย

ตำบลยางเนิ้ง, อำเภอสารภี, จังหวัดเชียงใหม่ - จังหวัดลำปาง 10,000-15,000 บาท/เดือน

Customer Service (CS iTailor)

ตำบลยางเนิ้ง, อำเภอสารภี, จังหวัดเชียงใหม่ 15,000-20,000 บาท/เดือน

Customer Service

ตำบลยางเนิ้ง, อำเภอสารภี, จังหวัดเชียงใหม่ 15,000-20,000 บาท/เดือน

แม่บ้านทำความสะอาดภายในบริษัทฯ - โรงงาน

ตำบลยางเนิ้ง, อำเภอสารภี, จังหวัดเชียงใหม่ 10,000-12,000 บาท/เดือน

พนักงานสต๊อค

ตำบลยางเนิ้ง, อำเภอสารภี, จังหวัดเชียงใหม่ 483 บาท/วัน

ผู้ช่วยพนักงานขายหน่วยรถ ( Assistance Sale )

ตำบลยางเนิ้ง, อำเภอสารภี, จังหวัดเชียงใหม่ - จังหวัดลำปาง 11,000-16,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการโรงงานเบเกอรี่

ตำบลยางเนิ้ง, อำเภอสารภี, จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

ตำบลยางเนิ้ง, อำเภอสารภี, จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

ตำบลยางเนิ้ง, อำเภอสารภี, จังหวัดเชียงใหม่

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานในตำบลยางเนิ้ง, อำเภอสารภี
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา