งานในตำบลท่าวังตาล, อำเภอสารภี

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-10 จาก 10 งาน
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ

ช่างไฟฟ้า

ตำบลท่าวังตาล, อำเภอสารภี, จังหวัดเชียงใหม่ 7,000-8,000 บาท/เดือน

บัญชี/การเงิน

ตำบลท่าวังตาล, อำเภอสารภี, จังหวัดเชียงใหม่

Finance and Admin Staff

ตำบลท่าวังตาล, อำเภอสารภี, จังหวัดเชียงใหม่

พนักงานการตลาด

ตำบลท่าวังตาล, อำเภอสารภี, จังหวัดเชียงใหม่ 6,000-7,000 บาท/เดือน

ฝ่ายขาย/การตลาด

ตำบลท่าวังตาล, อำเภอสารภี, จังหวัดเชียงใหม่ 9,000-10,000 บาท/เดือน

ช่างติดตั้งพัดลมไอน้ำ

ตำบลท่าวังตาล, อำเภอสารภี, จังหวัดเชียงใหม่

แคชเชียร์

ตำบลท่าวังตาล, อำเภอสารภี, จังหวัดเชียงใหม่ 8,000-9,000 บาท/เดือน

ช่างเทคนิค

ตำบลท่าวังตาล, อำเภอสารภี, จังหวัดเชียงใหม่ 9,000-10,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านการตลาดลูกค้าต่างประเทศ

ตำบลท่าวังตาล, อำเภอสารภี, จังหวัดเชียงใหม่ 35,000 บาท/เดือน

พนักงานขาย (หน่วยแทนขาย)

ตำบลท่าวังตาล, อำเภอสารภี, จังหวัดเชียงใหม่ 9,000-12,000 บาท/เดือน

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานในตำบลท่าวังตาล, อำเภอสารภี
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา