งานในตำบลชัยมงคล, อำเภอเมืองสมุทรสาคร

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-18 จาก 18 งาน
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ

ซุปเปอร์ไวเซอร์คลังสินค้าสำเร็จรูป

ตำบลชัยมงคล, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

จนท.ธุรการฝ่ายผลิต

ตำบลชัยมงคล, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

หัวหน้าแผนกขูดปลา

ตำบลชัยมงคล, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

หัวหน้าแผนกฆ่าเชื้อและเป่าแห้ง

ตำบลชัยมงคล, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

พนักงานปฏิบัติการและซ่อมบำรุง (Operator)

ตำบลชัยมงคล, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

วิศวกรไฟฟ้า ( Electrical Engineer)

ตำบลชัยมงคล, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

ช่างยนต์ 4-10 ล้อ

ตำบลชัยมงคล, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาสมุทรสาคร/สาขาชลบุรี

จังหวัดชลบุรี - ตำบลชัยมงคล, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่บัญชีรายจ่าย

ตำบลชัยมงคล, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

Supervisor ควบคุมหม้อไอน้ำ & ระบบน้ำ และห้องเย็น

ตำบลชัยมงคล, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

Supervisor ฆ่าเชื้อและเป่าแห้ง

ตำบลชัยมงคล, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

ซุปเปอร์ไวเซอร์ ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล ในกระบวนการคลังสินค้า

ตำบลชัยมงคล, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

Supervisor ซ่อมบำรุงงานไฟฟ้า

ตำบลชัยมงคล, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

หัวหน้าส่วนระบบคุณภาพและมาตรฐาน

ตำบลชัยมงคล, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

หัวหน้าส่วนผลิต

ตำบลชัยมงคล, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

หัวหน้าแผนกบรรจุปิดฝา

ตำบลชัยมงคล, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่เอกสารเพื่อการส่งมอบ

ตำบลชัยมงคล, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

ช่างซ่อมบำรุง ด่วนมาก ประจำที่สมุทรสาคร

ตำบลชัยมงคล, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานในตำบลชัยมงคล, อำเภอเมืองสมุทรสาคร
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา