ประวัติการค้นหาล่าสุด
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
อะไร :
ที่ไหน :
 

งาน หนังสือ - สิ่งพิมพ์ ใน ไทย

งานที่ 1-20 จาก 443 งาน

Editor (Chinese - ภาษาจีน)

งานใหม่
20,000-30,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

ช่างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร

งานใหม่
12,000-20,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

ช่างพิมพ์, ผลิตงาน อิงค์เจ็ท (Print, Production Inkjet)

งานใหม่
13,500-20,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

ช่างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร

งานใหม่
9,000-18,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

ช่างปรุ๊ฟสีงานสิ่งพิมพ์

งานใหม่
12,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

ช่างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร

งานใหม่
9,000-16,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (งานด้านการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ inkjet)

งานใหม่
30,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

Sales ( เจ้าหน้าที่ขายสติ๊กเกอร์ ลาเบล สิ่งพิมพ์ )

งานใหม่
18,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

ช่างบริการติดตั้งและซ่อมบำรุง (Digital Textile Printer Technician)

งานใหม่
20,000-25,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

Senior Content Editor / Content Editor

งานใหม่
สมัครด่วน

Web content editor (Freelance) รับสมัครด่วน

งานใหม่
สมัครด่วน

ผู้ช่วยบรรณาธิการหมวดการงานอาชีพและเทคโนโลยี

งานใหม่
สมัครด่วน

ผู้ช่วยบรรณาธิการหมวดสุขศึกษา

งานใหม่
สมัครด่วน

ช่างพิมพ์, ผลิตงาน อิงค์เจ็ท (Print, Production Inkjet)

งานใหม่
สมัครด่วน

Social Media Content Editor Officer (ด่วนที่สุด)

งานใหม่
สมัครด่วน

ช่างเครื่องพิมพ์

งานใหม่
สมัครด่วน

Editor (เจ้าหน้าที่ตัดต่อวีดีโอ) [BO]

งานใหม่
สมัครด่วน

ผู้ช่วยบรรณาธิการหมวดภาษาไทย

งานใหม่
สมัครด่วน

VDO Editor

งานใหม่
สมัครด่วน

ช่างพิมพ์กล่องกระดาษลูกฟูก

งานใหม่
รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานหนังสือ - สิ่งพิมพ์ในไทย
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>