ประวัติการค้นหาล่าสุด
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
อะไร :
ที่ไหน :
 

งาน สื่อ - โฆษณา ใน ภาคใต้

งานที่ 1-20 จาก 108 งาน

การตลาดและสื่อโฆษณา

สมัครด่วน

Social Sales (เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสื่อโฆษณาออนไลน์)

บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด
บางรัก, กรุงเทพฯ - ตำบลบางรัก, อำเภอเมืองตรัง, จังหวัดตรัง
20,000-40,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

ช่างไฟฟ้า/Audiovisual/Electronics

12,000-20,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการช่างไฟฟ้า/Audiovisual/Electronics

25,000-35,000 บาท/เดือน

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทำโฆษณาทาง Online (อินเตอร์เน็ต) ด่วน(บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบำรุงรักษาและงานโสตทัศนูปกรณ์ ประจำสำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ฝ่ายการตลาดและสื่อโฆษณา

งานใหม่
8,500-12,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

Video Editor เจ้าหน้าที่ตัดต่อ

สมัครด่วน

Website & Social Media Marketing

Phuket Luxury Living

ผู้สื่อข่าว

สมัครด่วน

ฝ่ายการตลาดและสื่อโฆษณา

8,500-12,000 บาท/เดือน

สื่อโฆษณา

9,000-12,000 บาท/เดือน

PR and Social Media Executive

Panan Krabi Resort

ฝ่ายการตลาดและสื่อโฆษณา

9,000-12,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

ฝ่ายการตลาดและสื่อโฆษณา

9,000-12,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

ช่างภาพ ตัดต่อ

ฝ่ายการตลาดและสื่อโฆษณา

9,000-12,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

ฝ่ายการตลาดและสื่อโฆษณา

9,000-12,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

ฝ่ายการตลาดและสื่อโฆษณา

9,000-12,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

ฝ่ายการตลาดและสื่อโฆษณา

9,000-12,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน
รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานสื่อ - โฆษณาในภาคใต้
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>