ประวัติการค้นหาล่าสุด
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
อะไร :
ที่ไหน :
 

งาน สมาคมการกุศล ใน ไทย

งานที่ 1-18 จาก 18 งาน

เจ้าหน้าที่โครงการอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน

สมัครด่วน

เจ้าหน้าที่(ดูแลอาสาสมัคร)ฝ่ายพัฒนาแหล่งทุน Officer (Hosting) Resource Development Department ประจำสำนักงานภาคใต้(พังงา)

มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย
วัฒนา, กรุงเทพฯ - คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพฯ
15,000-18,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

เจ้าหน้าที่(ดูแลอาสาสมัคร)ฝ่ายพัฒนาแหล่งทุน Officer (Hosting) Resource Development Department ประจำสำนักงานใหญ่ (อโศก)

มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย
คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพฯ - วัฒนา, กรุงเทพฯ
15,000-18,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

เจ้าหน้าที่(ดูแลอาสาสมัคร) ฝ่ายพัฒนาแหล่งทุน Officer (Hosting) Resource Development Department ประจาสานักงานภาคใต้(พังงา)

เจ้าหน้าที่(ดูแลอาสาสมัคร) ฝ่ายพัฒนาแหล่งทุน Officer (Hosting) Resource Development Department ประจาสานักงานใหญ่(อโศก)

เจ้าหน้าที่ประสานงานผู้บริจาค

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
สมัครด่วน

รับสมัครเจ้าหน้าที่ระดมทุนแผนกกล่องบริจาค

สมัครด่วน

Fundraiser for its Protection Desk in Thailand

สมัครด่วน

เจ้าหน้าที่ระดมทุนและประชาสัมพันธ์ (Fundraiser) สาขาเชียงใหม่

15,000-50,000 บาท/เดือน

Camp Staff and Volunteer - ครูอาสา และทีมงานโครงการ

เจ้าหน้าที่ระดมทุนและประชาสัมพันธ์ (Fundraiser) กรุงเทพมหานคร

UNHCR
15,000-50,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

เจ้าหน้าที่ระดมทุนและประชาสัมพันธ์ (Fundraiser) สาขาเชียงใหม่

UNHCR
15,000-50,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์องค์กรการกุศล (หยุดเสาร์อาทิตย์และนักขัตฤกษ์)

10,000-13,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์องกรณ์การกุศล (หยุดเสาร์อาทิตย์และนักขัตฤกษ์)

Teledirect Telecommerce (Thailand) Limited
10,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ รับสมัครอาสาสมัครทหารพราน 41 อัตรา

Volunteers needed at IHF Thailand Children's Home

International Humanity Foundation

Project Development Intern – Mai Hong Son

ACTED

Humanitarian Communications Consultant

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานสมาคมการกุศลในไทย
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา