งาน สมาคมการกุศล ใน ไทย

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 45 งาน
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ

อาสาสมัครถือกล่องรับบริจาค (Volunteer Fundraising )

ห้วยขวาง, ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่โครงการอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน

กรุงเทพฯ

Volunteer Mobile Application Developer (Re-Posted)

ไทย

ธรรมศาสตร์ รับสมัครผู้จบปริญญาตรี เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) รุ่นที่ 50

ไทย

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ( Fundraiser )

ห้วยขวาง, ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ประสานงานอาสาสมัครในสถานสงเคราะห์

ไทย

รับสมัครอาสาสมัครเพื่องานดูแลเด็กและครอบครัว

อำเภอสังขละบุรี, จังหวัดกาญจนบุรี

อาสาสมัครทดสอบอาการแพ้ทางผิวหนัง

อำเภอไชโย, จังหวัดอ่างทอง

นักระดมทุนเพื่อสิทธิมนุษยชน (Human Rights Fundraiser)

กรุงเทพฯ 15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ( Fundraiser )

ห้วยขวาง, ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 15,000 บาท/เดือน

นักระดมทุนเพื่อสิทธิมนุษยชน (Human Rights Fundraiser)

กรุงเทพฯ 15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ระดมทุนเพื่อสิทธิมนุษยชน (Human Rights Fundraiser)

กรุงเทพฯ 15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการ (Fundraiser)

ห้วยขวาง, ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 15,000 บาท/เดือน

Volunteer for Sustainable Honey Coffee and White Tea

ห้วยขวาง, ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 700 บาท/วัน

รับสมัครผู้จบปริญญาตรีทุกสาขา เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) รุ่นที่ 50

ห้วยขวาง, ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ( Fundraiser )

ห้วยขวาง, ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการ (Fundraiser)

ห้วยขวาง, ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 15,000 บาท/เดือน

INTAKE VOLUNTEER

ห้วยขวาง, ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ( Fundraiser )

ห้วยขวาง, ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 15,000 บาท/เดือน

Charity Engagement Representative Supervisor

กรุงเทพฯ 20,000-25,000 บาท/เดือน

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานสมาคมการกุศลในไทย
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>