งาน สมาคมการกุศล ใน ไทย

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 38 งาน
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ

นักระดมทุนเพื่อสิทธิมนุษยชน (Human Rights Fundraiser)

15,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

เจ้าหน้าที่ระดมทุนและประชาสัมพันธ์ (Fundraiser) กรุงเทพมหานคร

UNHCR
15,000-50,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

เจ้าหน้าที่ระดมทุนและประชาสัมพันธ์ (Fundraiser) สาขาเชียงใหม่

UNHCR
15,000-50,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ( Fundraiser )

15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ( Fundraiser )

15,000 บาท/เดือน

รับสมัครอาสาสมัครเพื่องานดูแลเด็กและครอบครัว

สมัครด่วน

เจ้าหน้าที่โครงการอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน

สมัครด่วน

เจ้าหน้าที่ประสานงานอาสาสมัครในสถานสงเคราะห์

สมัครด่วน

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ( Fundraiser )

15,000 บาท/เดือน

Digital Fundraising Coordinator

รับสมัครผู้จบปริญญาตรีทุกสาขา เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) รุ่นที่ 50

เจ้าหน้าที่ระดมทุนและประชาสัมพันธ์ (Fundraiser) สาขาเชียงใหม่

15,000-50,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ระดมทุนและประชาสัมพันธ์ (Fundraiser)

15,000-50,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ระดมทุน (Face to Face Fundraiser)

ธรรมศาสตร์ รับสมัครผู้จบปริญญาตรี เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) รุ่นที่ 50

เจ้าหน้าที่ระดมทุน (Face to Face Fundraiser)

Public Fundraiser เจ้าหน้าที่ระดมทุนและลงพื้นที่ภาคสนาม

Fund Raising Manager

สมัครด่วน

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์องกรณ์การกุศล

Teledirect Telecommerce (Thailand) Limited
10,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

Charity Engagement Representative Supervisor

20,000-25,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน
รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานสมาคมการกุศลในไทย
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 >>