งาน สมาคมการกุศล ใน ไทย

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 49 งาน
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ

อาสาสมัครระดมทุนด้านสังคมแบบประจำ 3 เดือน

ไทย

เจ้าหน้าที่ระดมทุนเพื่อสิทธิมนุษยชน (Human Rights Fundraiser)

กรุงเทพฯ 15,000 บาท/เดือน

นักระดมทุนเพื่อสิทธิมนุษยชน (Human Rights Fundraiser)

กรุงเทพฯ 20,000-25,000 บาท/เดือน

Volunteer for Sustainable Honey Coffee and White Tea

ไทย 700 บาท/วัน

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ( Fundraiser )

ไทย 15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการ (Fundraiser)

ไทย 15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการ (Fundraiser)

ไทย 15,000 บาท/เดือน

อาสาสมัครถือกล่องรับบริจาค (Volunteer Fundraising )

ไทย

Volunteer Mobile Application Developer (Re-Posted)

ไทย

เจ้าหน้าที่ระดมทุน (Public fundraiser)

ไทย

อาสาสมัครระดมทุนด้านสังคมแบบประจำ (Volunteer Fundraising ) 5 ตำแหน่ง

ไทย

Volunteer Mobile Application Developer

ไทย

เจ้าหน้าที่การตลาดผู้บริจาคสำคัญ/หน่วยงาน (Key Account Fundraiser)

ไทย

เจ้าหน้าที่ประสานงานผู้บริจาคผ่านโทรศัพท์ ( Donor Servicing)

ตำบลบางเมือง, อำเภอเมืองสมุทรปราการ, จังหวัดสมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่โครงการอาสาสมัครป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA)

กรุงเทพฯ

Volunteer Opportunity – TOR Female, Native Burmese and Khmer Speaker for Au

จังหวัดเชียงใหม่ 9,001-10,000 บาท/เดือน

Volunteer Opportunity – TOR Male, Native Speaker for Audio Recordings Thai, Sh

จังหวัดเชียงใหม่ 9,001-10,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่การตลาดผู้บริจาคสำคัญ/หน่วยงาน (Key Account Fundraiser)

ตำบลบางเมือง, อำเภอเมืองสมุทรปราการ, จังหวัดสมุทรปราการ

IFRC: Finance Assistant, American Red Cross (Repost)

กรุงเทพฯ

Thailand: Fund Raising Officer (Corporate), NO-A, Bangkok, Thailand (Thai Nationals only)

กรุงเทพฯ

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานสมาคมการกุศลในไทย
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>