ประวัติการค้นหาล่าสุด
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
อะไร :
ที่ไหน :
 

งาน ประกันคุณภาพ ใน ไทย

งานที่ 1-20 จาก 2356 งาน

Job ID: 9523] Proofreader & Quality Assurance

งานใหม่
Pasona
18,000-23,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

Job ID: 10128] QA & QC Assistant Manager

งานใหม่
Pasona
18,000-23,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

Job ID: 9524] Quality Control Assistant Manager

งานใหม่
Pasona
18,000-23,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

Job ID: 7778] QA Staff

งานใหม่
Pasona
18,000-23,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

Job ID: 9978] QS Quality Service

งานใหม่
Pasona
18,000-23,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

Job ID: 9614] QA Staff

งานใหม่
Pasona
18,000-23,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

Job ID: 4763 ] QA Engineer

งานใหม่
Pasona
18,000-23,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

Job ID: 11152] QA Section Manager (or General Manager) (Japanese)

งานใหม่
Pasona
18,000-23,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

Job ID: 9581] Quality Engineer (QA/QC Department)

งานใหม่
Pasona
18,000-23,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

ผู้จัดการคุณภาพผลิตภัณฑ์

งานใหม่
Pasona
18,000-23,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

QC Manager

งานใหม่
Pasona
40,000-50,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

Job ID: 9362 ] QC Supervisor/ QC Assistant Manager

งานใหม่
Pasona
18,000-23,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

QC/QA Manager

งานใหม่
Pasona
40,000-70,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

Job ID: 13624 ] ISO coordinator & Admin

งานใหม่
Pasona
25,000-30,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

ตัวแทนฝ่ายการจัดการคุณภาพ

งานใหม่
Pasona
18,000-23,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

QA&QC Asst. Manager

งานใหม่
Pasona
47,000-50,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

Quality Control Supervisor

งานใหม่
Pasona
21,000-25,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

Job ID: 5380] Sales Coordinator (Electronics Product for QA Team)

งานใหม่
Pasona
20,000-35,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

เจ้าหน้าที่วางแผนและระบบคุณภาพ

งานใหม่
Pasona
50,000-60,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

วิศวกรส่งเสริมกิจกรรมคุณภาพงาน

งานใหม่
Pasona
18,000-23,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน
รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานประกันคุณภาพในไทย
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>