งาน ช่วยเหลือสังคม - สังคมสงเคราะห์ ใน ไทย

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 181 งาน
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ

พี่เลี้ยงเด็ก

กรุงเทพฯ

พี่เลี้ยงเด็ก

กรุงเทพฯ

พนักงานดูแลหอพัก

จังหวัดเชียงใหม่

พี่เลี้ยงเด็ก

กรุงเทพฯ

ผู้ดูแลประจำบ้านพักเด็กชาย (เพศชาย)จำนวน 2 ตำแหน่งผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว บ้านพักเด็กหญิง (เพศหญิง) จำนวน 1 ตำแหน่ง

ไทย 9,500 บาท/เดือน

หัวหน้าโครงการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิเด็ก (Chief of Program - Child Protection and Empowerment)

ไทย

นักสังคมสงเคราะห์

ไทย

ผู้จัดการโครงการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิเด็ก (Project Manager - Child Protection and Empowerment) 1 ตำแหน่ง

ไทย

พี่เลี้ยงเด็ก

กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่สวัสดิการ

กรุงเทพฯ

แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็ก

จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่ภาคสนาม/นักสังคมสงเคราะห์

จังหวัดบุรีรัมย์ - ตำบลบ้านแห, อำเภอเมืองอ่างทอง, จังหวัดอ่างทอง

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิเด็ก (Project Coordinator - Child Protection and Empowerment)

ไทย

รับสมัครนักสังคมสงเคราะห์-นักกิจกรรม

ไทย

Social Worker

ไทย

นักสังคมสงเคราะห์

ไทย

พี่เลี้ยงเด็ก

กรุงเทพฯ

พนักงานเก็บข้อมูลภาคสนามData Collector, Child Protection Assessment

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พี่เลี้ยงเด็ก

กรุงเทพฯ

Assistant Youth Worker

ไทย

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งาน ช่วยเหลือสังคม - สังคมสงเคราะห์ในไทย
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>