ประวัติการค้นหาล่าสุด
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
อะไร :
ที่ไหน :
 

งาน งานราชการ - รัฐวิสาหกิจ ใน ภาคใต้

งานที่ 1-18 จาก 18 งาน

สำนักงานประกันสังคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 24 - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562

17,500-19,250 บาท/เดือน

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 26 อัตรา

18,000 บาท/เดือน

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

กรมส่งเสริมสหกรณ์

(บรรจุทั่วประเทศ) กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดสอบพนักงานราชการ 42 อัตรา รับสมัคร 7-11 ตุลาคม 2562

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)

15,000-16,500 บาท/เดือน

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)

15,000-16,500 บาท/เดือน

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)

15,000-16,500 บาท/เดือน

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา

13,800 บาท/เดือน

เงินเดือน 18,000 บาท | ​สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 18 อัตรา

18,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ร้านค้า

บริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จำกัด
ตำบลทุ่งกระบือ, อำเภอย่านตาขาว, จังหวัดตรัง - ตำบลปะเหลียน, อำเภอปะเหลียน, จังหวัดตรัง
สมัครด่วน

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ร้านค้า

บริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จำกัด
ตำบลทุ่งกระบือ, อำเภอย่านตาขาว, จังหวัดตรัง - ตำบลปะเหลียน, อำเภอปะเหลียน, จังหวัดตรัง
สมัครด่วน

เจ้าพนักงานคลังพัสดุ

โรงพยาบาลฉลอง

เจ้าหน้าที่สหกรณ์

เจ้าหน้าที่สหกรณ์

เจ้าหน้าที่สหกรณ์

Sales Manager Corporate - Government

Aonang Phu Petra Resort

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

9,535 บาท/เดือน

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

8,985 บาท/เดือน
รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานงานราชการ - รัฐวิสาหกิจในภาคใต้
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา