ประวัติการค้นหาล่าสุด
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
อะไร :
ที่ไหน :
 

งาน งานราชการ - รัฐวิสาหกิจ ใน ภาคเหนือ

ทุกงาน งานใหม่ สมัครด่วน
งานที่ 1-10 จาก 10 งาน

กรมการข้าว รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

ตำบลและ, อำเภอทุ่งช้าง, จังหวัดน่าน - ตำบลเพ, อำเภอเมืองระยอง, จังหวัดระยอง
11,500-12,650 บาท/เดือน

กรมการข้าว เปิดรับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

ตำบลและ, อำเภอทุ่งช้าง, จังหวัดน่าน - ตำบลเพ, อำเภอเมืองระยอง, จังหวัดระยอง
11,500-12,650 บาท/เดือน

(เงินเดือน 18,000 บาท) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ รับสมัครพนักงานราชการ

18,000 บาท/เดือน

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน รับสมัครพนักงานราชการ 4 อัตรา

18,000 บาท/เดือน

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส. ทุกสาขา

13,800 บาท/เดือน

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ รับสมัคร16 - 20 กันยายน 2562

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานพนักงานราชการ 5 อัตรา

กรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วันที่ 5-13 ก.ย. 2562

จังหวัดอำนาจเจริญ - ตำบลเมืองจัง, อำเภอภูเพียง, จังหวัดน่าน
21,000 บาท/เดือน

โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร
9,596 บาท/เดือน

โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู จำนวน 6 อัตรา

โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล
รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานงานราชการ - รัฐวิสาหกิจในภาคเหนือ
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา