ประวัติการค้นหาล่าสุด
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
อะไร :
ที่ไหน :
 

งาน งานราชการ - รัฐวิสาหกิจ ใน ไทย

งานที่ 1-20 จาก 154 งาน

Job ID: 10039] Government liason

งานใหม่
Pasona
18,000-23,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

พลขับรถตู้และบัส

งานใหม่
8,001-10,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

เจ้าพนักงานการเกษตร (กองการยาง)

กรมวิชาการเกษตร
13,800 บาท/เดือน

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
15,000-16,500 บาท/เดือน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
13,800 บาท/เดือน

นักจัดการงานทั่วไป

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ยานนาวา, สาทร, กรุงเทพฯ - บางคอแหลม, บางคอแหลม, กรุงเทพฯ
17,250 บาท/เดือน

เจ้าพนักงานธุรการ

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ยานนาวา, สาทร, กรุงเทพฯ - บางคอแหลม, บางคอแหลม, กรุงเทพฯ
10,810 บาท/เดือน

กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.โท ทุกสาขา เปิดรับสมัคร 1 - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

19,500 บาท/เดือน

กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช. เปิดรับสมัคร 18 - 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

18,000 บาท/เดือน

กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 25 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

11,280 บาท/เดือน

สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 11 - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

11,280-13,800 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

11,500-12,650 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

11,500-12,650 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

11,500-12,650 บาท/เดือน

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี (สคร 5) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

15,000 บาท/เดือน

Government Relation Officer

สมัครด่วน

Government and External Partnerships OfficerPT19090607

PA & CA RECRUITMENT CO., LTD.
สมัครด่วน

รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา)

13,800 บาท/เดือน

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 14 - 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

15,000-16,500 บาท/เดือน

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบครุผู้ช่วย 170 อัตรา รับสมัคร 17-20 พ.ย.62

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานงานราชการ - รัฐวิสาหกิจในไทย
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>