งาน งานราชการ - รัฐวิสาหกิจ ใน ไทย

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 131 งาน
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ

รับสมัครฯ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ เภสัชกรปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันบำราศนราดูร) พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันราชประชาสมาสัย) เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

ตำบลตลาดขวัญ, อำเภอเมืองนนทบุรี, จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา

จังหวัดนนทบุรี 18,000 บาท/เดือน

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ เปิดรับสมัคร 28 มีนาคม - 11 เมษายน 2561

ไทย 17,500-19,250 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) การตลาด และพนักงานราชการ(ครู) ช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

ไทย 18,000 บาท/เดือน

กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ 225 อัตรา (สมัคร23มี.ค.-5เม.ย.61)

ป้อมปราบศัตรูพ่าย, กรุงเทพฯ

รับสมัครฯ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์,เจ้าพนักงานสาธารณสุข,นักวิชาการเงินและบัญชี,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

จังหวัดเพชรบูรณ์ 13,800-19,500 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักจัดการงานทั่วไป,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี 18,000 บาท/เดือน

16 มี.ค. 2561กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ 225 อัตรา (สมัคร23มี.ค.-5เม.ย.61)

ป้อมปราบศัตรูพ่าย, กรุงเทพฯ

16 มี.ค. 2561สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา

จังหวัดนนทบุรี 18,000 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเศรษฐกร (ปริญญาโทและปริญญาตรี) และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ปริญญาตรี)

พญาไท, กรุงเทพฯ 15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่รัฐกิจสัมพันธ์ *เพศชายเท่านั้น

บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

14 มี.ค. 2561เงินเดือน 18,000 บาท สำนักงานสหกรณ์ จ.อุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

จังหวัดอุบลราชธานี 18,000 บาท/เดือน

กรมพัฒนาชุมชน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา รวม 18 อัตรา เปิดรับสมัคร 26 มีนาคม - 19 เมษายน 2560

ไทย 18,000 บาท/เดือน

เงินเดือน 18,000 บาท สำนักงานสหกรณ์ จ.อุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

จังหวัดอุบลราชธานี 18,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน (ประจำ จ.ขอนเเก่น เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ)

จังหวัดชัยภูมิ - จังหวัดเพชรบูรณ์

Sales Manager/Government

กรุงเทพฯ

รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

จังหวัดราชบุรี 13,800 บาท/เดือน

สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 19 - 30 มีนาคม 2561

ไทย 11,280 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ และ นิติกร

กรุงเทพฯ 18,000 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

กรุงเทพฯ 11,500-12,650 บาท/เดือน

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานงานราชการ - รัฐวิสาหกิจในไทย
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>