งาน งานราชการ - รัฐวิสาหกิจ ใน ไทย

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 159 งาน
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ

รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

กรุงเทพฯ 13,800 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

กรุงเทพฯ 13,800 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

กรุงเทพฯ 18,000 บาท/เดือน

ที่ทำการปกครองจังหวัดจังหวัดสระบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.ปลาย รวม 13 อัตรา เปิดรับสมัคร 21 - 25 สิงหาคม 2560

จังหวัดสระบุรี 10,430 บาท/เดือน

รับสมัครงานบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ไทย

รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 2(สมุทรสาคร))

จังหวัดสมุทรสาคร 13,800 บาท/เดือน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ตำบลปากเกร็ด, อำเภอปากเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี 10,000-12,000 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดสระบุรี)

จังหวัดสระบุรี 10,430 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ตำบลตลาดขวัญ, อำเภอเมืองนนทบุรี, จังหวัดนนทบุรี 8,300 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง,พนักงานผู้ช่วยประมง(ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต5(ภูเก็ต))

จังหวัดภูเก็ต

รับสมัครงานบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

จังหวัดอุดรธานี

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม - 4 กันยายน 2560

ตำบลกำแพงเพชร, อำเภอรัตภูมิ, จังหวัดสงขลา

รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต, พนักงานการเงินและบัญชี, พนักงานประจำสำนักงาน, เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

ดุสิต, กรุงเทพฯ 11,280-18,000 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

พญาไท, กรุงเทพฯ 11,400 บาท/เดือน

รับสมัครข้าราชการพร้อมทุนส่งเรียน 1 ตำแหน่ง

ไทย

รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดบึงกาฬ)

จังหวัดบึงกาฬ 10,430 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดหนองคาย) แก้ไขวันรับสมัคร

จังหวัดหนองคาย 10,430 บาท/เดือน

Sale Manager Government

กรุงเทพฯ

รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดหนองคาย)

จังหวัดหนองคาย 10,430 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

ตำบลชัยนาท, อำเภอเมืองชัยนาท, จังหวัดชัยนาท 13,800 บาท/เดือน

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานงานราชการ - รัฐวิสาหกิจในไทย
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>