ประวัติการค้นหาล่าสุด
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
อะไร :
ที่ไหน :
 

งาน งานราชการ - รัฐวิสาหกิจ ใน ไทย

งานที่ 1-20 จาก 98 งาน

เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน

งานใหม่
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
12,240 บาท/เดือน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

งานใหม่
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
8,300 บาท/เดือน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวช.)

งานใหม่
เทศบาลเมืองบ้านสวน
9,400 บาท/เดือน

เจ้าพนักงานพัสดุ

งานใหม่
สำนักงานสาธารณสุข จังหวัด แพร่
13,800 บาท/เดือน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปวส.)

งานใหม่
เทศบาลเมืองบ้านสวน
11,500 บาท/เดือน

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

งานใหม่
เทศบาลเมืองบ้านสวน
15,000 บาท/เดือน

เจ้าพนักงานการพาณิชย์

งานใหม่
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
13,800 บาท/เดือน

เจ้าพนักงานธุรการ

งานใหม่
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
13,800 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล

งานใหม่
13,800 บาท/เดือน

เจ้าพนักงานธุรการ

งานใหม่
โรงพยาบาลบุรีรัมย์

รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ,นักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู

งานใหม่

โหลดแนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหา

งานใหม่

นักจัดการงานทั่วไป

กรมการข้าว
18,000 บาท/เดือน

กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 14 พฤษภาคม 2562

18,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่รัฐกิจสัมพันธ์/นักการมวลชนสัมพันธ์

สมัครด่วน

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

โรงพยาบาลเลย
540 บาท/วัน

รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ส่วนภูมิภาค ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กลุ่มจังหวัดที่ 2 5 และ 11)

13,800 บาท/เดือน

กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 - 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562

15,000 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (คนพิการ)

18,000 บาท/เดือน
รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานงานราชการ - รัฐวิสาหกิจในไทย
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>