ประวัติการค้นหาล่าสุด
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
อะไร :
ที่ไหน :
 

งาน งานราชการ - รัฐวิสาหกิจ ใน ไทย

งานที่ 1-20 จาก 155 งาน

วิทยาลัยการอาชีพนาทวี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 15 - 19 มิถุนายน 2563

งานใหม่
13,800 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสาร (ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงเขต 2 (สงขลา))

งานใหม่
13,800 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง (สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์)

งานใหม่
13,800 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ) (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา))

งานใหม่
13,800 บาท/เดือน

สคร.9 นครราชสีมา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 14 มิ.ย.2563

งานใหม่
18,000 บาท/เดือน

กองบัญชาการตำรวจสันติบาล รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 9 มิถุนายน 2563

11,280 บาท/เดือน

Government Affairs Manager/ผู้จัดการฝ่ายติดต่อหน่วยงานราชกาล

Hishine Development Group Co.,Ltd.
สมัครด่วน

กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 16 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

18,000 บาท/เดือน

กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำ (ส่วนกลาง) เปิดรับสมัคร 9 - 15 มิถุนายน 2563

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปเปิดรับสมัคร 1 - 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563

18,000 บาท/เดือน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 3 (สุราษฎร์ธานี) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 9 - 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563

13,800 บาท/เดือน

สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 9 - 17 มิถุนายน 2563

11,280 บาท/เดือน

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส. - ป.ตรี ทุกสาขา เปิดรับสมัคร 11 - 21 มิถุนายน 2563

18,000 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (สังกัดสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต))

13,800 บาท/เดือน

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 8 - 12 มิถุนายน 2563

11,280 บาท/เดือน

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 10 - 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563

13,800 บาท/เดือน

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 10 มิถุนายน 2563

11,280-13,800 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

18,000 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 3 (สุราษฎร์ธานี)

13,800 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์,นักวิชาการเผยแพร่,เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์2,เจ้าพนักงานธุรการ (สำนักงานเลขานุการกรม)

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานงานราชการ - รัฐวิสาหกิจในไทย
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>