นักวิจัย Researcher

 • จังหวัดนนทบุรี
 • งานประจำ
 • ฟูลไทม์
 • 10 วันที่ผ่านมา
 • สมัครด่วน
รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจำ

จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี (เมือง)

เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง

วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์

เวลาทำงาน : 09:30 - 17:30

เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

งานวิชาการ งานวิจัย รายงานตรงต่อนักวิจัยอาวุโสและหัวหน้าฝ่ายวิจัย
- รับผิดชอบการพัฒนาโครงร่างข้อเสนองานวิจัยเพื่อเสนอต่อแหล่งทุน
- บริหารโครงการวิจัยให้สำเร็จลุล่วง มีคุณภาพ/ประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นไปตามเวลาและเงื่อนไขอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในข้อเสนอหรือข้อตกลงการปฏิบัติงาน
- มอบหมายงาน ให้คำปรึกษา/แนะนำแก่นักวิจัยและผู้ช่วยวิจัยในโครงการวิจัย ทั้งเรื่องการปฏิบัติงานด้านวิชาการและการบริหารจัดการโครงการวิจัย รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าของงานที่มอบหมาย และสนับสนุนการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
- กำกับดูแลการใช้จ่ายเงินทุนวิจัยของโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส
- ประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการความเสี่ยง (risk assessment and management) จากปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อโครงการวิจัย
- กำหนดหัวข้อเพื่อร่างนิพนธ์ต้นฉบับสำหรับตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงมอบหมายและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการร่างบทความและการบริหารจัดการบทความเพื่อพิมพ์ในวารสารวิชาการให้แก่ผู้ช่วยวิจัย
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักวิจัยและผู้ช่วยวิจัยในโครงการและให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาศัยภาพตามความเหมาะสม
- เชื่อมโยงผลการวิจัยกับนโยบายและเผยแพร่ผลการวิจัยไปสู่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าฝ่ายวิจัย

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง

อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป

ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

- จบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในสาขาการวิจัยระบบสุขภาพ นโยบายสุขภาพ นโยบายสาธารณะ เภสัชศาสตร์ การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สถิติศาสตร์ ระบาดวิทยา วิทยาศาสตร์สุขภาพ ประชากรศาสตร์ การวิจัยด้านสังคม หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทำวิจัยด้านสุขภาพ นโยบายสุขภาพ นโยบายสาธารณะ เศรษฐศาสตร์ หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ได้แก่ Microsoft Word, Excel, PowerPoint และ Internet Browser เพื่อสืบค้นข้อมูลได้เป็นอย่างดี
- มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
- มีความรับผิดชอบสูง มีความเป็นผู้นำ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อดทน มนุษยสัมพันธ์ดีและทำงานเป็นทีมได้ดี
- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดได้

สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • ทุนการศึกษา
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
สวัสดิการอื่นๆ

- เบิกค่าเรียนภาษาอังกฤษ
- อาหารกลางวัน
- ฝึกอบรม ดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ
- ศึกษาต่อ
- เงินสนับสนุนด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- เงินสะสมรายปีเงินทุนสวัสดิการ
- เบิกค่ารักษาพยาบาลรายปีหรือตรวจสุขภาพประจำปี
- นำส่งเงินสมทบประกันสังคมให้ฝ่ายลูกจ้างด้วยเมื่อครบเกณฑ์
- ทำงานจันทร์ - ศุกร์ หยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM * hr@hitap.net

ข้อมูลที่น่าสนใจ

วันที่อัพเดท : 18/09/2020

รับสมัคร : 1 ตำแหน่ง

เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง

JOBBKK

งานที่ใกล้เคียง

 • นักวิจัยด้าน AI , Big Data , IoT สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

  • จังหวัดนนทบุรี
  รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี (ปากเกร็ด) เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์ เวลาทำงาน : 08…
  • 3 วันที่ผ่านมา
  • สมัครด่วน
 • ผู้ช่วยนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

  บริษัท กิจบรรลือ มัลติ-ฟู้ด จก.

  • จังหวัดนนทบุรี
  รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ จำนวนที่รับ : 2 ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี (ทุกเขต/อำเภอ) เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์ เวลาทำงาน …
  • 3 เดือนที่ผ่านมา
  • สมัครด่วน
 • นักวิจัยอาวุโส Senior Researcher

  • จังหวัดนนทบุรี
  รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ จำนวนที่รับ : 2 ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี (เมือง) เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์ เวลาทำงาน : 09:30…
  • 1 เดือนที่ผ่านมา
  • สมัครด่วน