ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมปฎิบัติการ ประสบการณ์ติดตั้งระบบไฟฟ้าในโรงงาน 3-5ปีขึ้นไป มีใบกว. พื้นที่มีนบุรี สนใจติดต่อรัชพร(ส้ม) 087

Personnel Consultant Manpower

 • กรุงเทพฯ
 • 30,000-50,000 บาท/เดือน
 • งานประจำ
 • ฟูลไทม์
 • 1 เดือนที่ผ่านมา
 • สมัครด่วน
รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจำ

จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตมีนบุรี)

เงินเดือน(บาท) : 30,000 - 50,000

วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์

เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00

เวลาทำงานอื่น : ออกไซต์วันหยุด ส-อ ได้เป็นโอที

หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบ (หลัก)

1. ปฏิบัติงานตามหลัก 4W1H และ PDCA ในแผนกวิศวกรรมปฏิบัติการ
2. ตามข้อ 1 ต้องมีหน้าที่ จัดทำแผน, มอบหมาย, คอยติดตาม, ตรวจสอบ, สรุปผล, วิเคราะห์, เป็นที่ปรึกษาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและเสนอวิธีแก้ไขและป้องกันให้แก่ ผจก.ฝ่ายฯ (โดยมีเลขานุการฝ่ายฯ เป็นผู้ปฏิบัติการแทน) และส่งผลดังกล่าวมาที่เลขานุการฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายบริหารทั้งเลขานุการกรรมการผู้จัดการและ QMR
3. ให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่เลขานุการฝ่ายวิศวกรรมในการวางแผนงานประจำวัน-สัปดาห์และเดือน ตลอดจนการจัดทำโปรเจคแพลนและการวางแผนอัตรากำลัง+เงินที่ต้องใช้ในโครงการนั้นๆ
4. ให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่เลขานุการฝ่ายวิศวกรรมในการตรวจสอบตารางปฏิบัติงานทุกวันก่อนวางแผนงานประจำวัน
5. ให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่เลขานุการฝ่ายวิศวกรรมในการวางแผนการออกปฏิบัติงานประจำวัน ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันก่อนวันจริง
6. ให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่เลขานุการฝ่ายวิศวกรรมในการวางแผนการใช้เครื่องมือเพื่อประกอบการออกปฏิบัติงานประจำวัน ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันก่อนวันจริง
7. ประชุมย่อยทีมวิศวกรรมในช่วงเย็นเพื่อสอบถาม-ทบทวน-ชี้แจง งานของวันนี้และแจกแจงงานของวันรุ่งขึ้น
8. ประชุมย่อยทีมวิศวกรรมในช่วงเช้าเพื่อทบทวนก่อนออกปฏิบัติงาน (ให้ผู้ได้รับมอบหมายโทรยืนยันกับลูกค้าก่อนออกเดินทางให้ครบ)
9. ตรวจสอบรายชื่อผู้ใต้บังคับบัญชาตามตารางงานว่า ได้ออกไปปฏิบัติครบถ้วน ตามที่วางแผนหรือไม่และตรวจสอบการขาดงานทั้งกระทันหันหรือไม่กระทันหัน พร้อมรายงานตรงต่อ ผจก.ฝ่ายฯ (โดยมีเลขานุการฝ่ายฯ เป็นผู้ปฏิบัติการแทน)
10. ตรวจสอบการแต่งกายและความเรียบร้อยก่อนปล่อยทีมออกปฏิบัติงาน
11. ตรวจสอบการออกปฏิบัติงานของทีมงาน (สุ่มตรวจ)
12. ตรวจแฟ้มบันทึกงานของทีมงานประจำทุกวันหรือทุกสัปดาห์ โดยตรวจสอบตามแผนงานฯ
13. ติดตามรายงานและใบเสนอราคาจากทีมงานหลังจากออกปฏิบัติงานประจำทุกวัน
14. ตรวจสอบการขาด ลา มาสายของทีมงาน (ภาพรวมทั้งแผนก)
15. ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกปฏิบัติงานทุกรายการ (สุ่มตรวจ)
16. ตรวจสอบสถานะการสั่งซื้ออุปกรณ์ที่ต้องใช้ในวันทำ PM - การรับของและบันทึกการใช้งานของผู้ใต้บังคับบัญชา
17. ตรวจสอบดราฟรายงาน+ใบเสนอราคาของวิศวกร (หลังจากออกปฏิบัติงาน) และส่งต่อไปยังเลขานุการฝ่ายฯ เพื่อตรวจสอบและกระจายงานไปยังแผนกรีพอร์ท เพื่อจัดทำรายงานต่อไปตามกระบวนการและส่งใบเสนอราคาให้เซลล์ ส่ง ผบ.อนุมัติ ต่อไป
18. ตรวจเล่มรายงานที่แล้วเสร็จ ก่อนส่งเข้าบ้าน ผบ. เพื่อขออนุมัติ
19. ปฏิบัติงานคู่กับแผนกการฝึกอบรมและการประเมิน OJT
20. หากไม่เป็นไปตามแผนหรือเกิดข้อผิดพลาดขึ้น (ตั้งใจ-ไม่ตั้งใจ) จะต้องลงโทษและแจ้ง ผบ. ให้รับทราบ โดยจะชี้แนะผู้ใต้บังคับบัญชาในแผนกด้วยเหตุและผลที่ถูกต้อง
21. สรุปผลการปฏิบัติงาน-ปัญหา-อุปสรรคและวิเคราะห์โอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นภายในแผนกวิศวกรรมปฏิบัติการ อันส่งผลกระทบต่อองค์กร
22. สรุปผลการปฏิบัติงาน ในส่วนของการบริหารงานทั้งหมดของแผนกให้ ผบ. รับทราบ เช่น ปริมาณงานทั้งหมดตลอดทั้งเดือนโดยแยกประเภทงาน ปริมาณงานคงค้าง สถิติต่างๆ ของแผนก เป็นต้น สรุปผล KPI เดือนละ 2 ครั้ง และประเมินผลผู้ใต้บังคับบัญชาเดือนละ 1 ครั้งซึ่งทั้งหมด ต้องรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดส่งมายังเลขานุการฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายบริหารทั้งเลขานุการกรรมการผู้จัดการและ QMR
23. ส่งสรุปผลฯ และการวิเคราะห์ทั้งหมดให้แก่เลขานุการฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายบริหารทั้งเลขานุการกรรมการผู้จัดการและ QMR ทุกวันที่ 7 ของเดือน
24. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายรับสมัครงานทุกตำแหน่งนะคะ สนใจมองหางานใหม่ กรอกข้อมูลที่ Link ด้านล่างได้เลยค่ะ
ช่วยหางานให้เต็มที่แบบสุดความสามารถ ^^
https://forms.gle/kD8CYPY8K6iMHExp7

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย

อายุ(ปี) : 35 ปีขึ้นไป

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 ปีขึ้นไป

อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

- เพศชาย อายุ 40 ปีขึ้นไป
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
- ประสบการณ์ ทางด้านการตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในโรงงานอย่างน้อย 5 ปี
- มีความสามารถในการจัดทำประมาณการงานติดตั้งระบบไฟฟ้า แรงสูง-ต่ำ และควบคุมงานติดตั้งได้เป็นอย่างดี
- ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการทีมงาน อย่างน้อย 5 ปี
- มีภาคีวิศวกรรม
- มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ เนื่องจากลูกค้าบางโรงงานเป็นต่างชาติ ต้องใช้ในการสื่อสาร และการทำรีพอร์ต (โทอิก 500-600)
***ด้วยเนื้องานเป็นติดตั้งระบบ ตามโรงงาน ทำให้มีงานติดตั้ง เสาร์อาทิตย์ด้วย ถ้าเรียกมา มีงานก็ต้องมา บริษัทมีโอทีให้**

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสังคม
 • ตามข้อตกลงของบริษัท
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
สวัสดิการอื่นๆ

สวัสดิการ
-โบนัส (ตามผลประกอบการและผลงาน)
-ปรับเงินเดือนประจำปี
(ตามผลประกอบการและผลงาน)
-เบี้ยเลี้ยง(ถ้าทำงานในวันหยุด)
-ประกันสุขภาพ
-ประกันอุบัติเหตุ
-ประกันสังคม
-ยูนิฟอร์ม

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ

ชื่อผู้ติดต่อ : รัชพร(ส้ม)

เบอร์ผู้ติดต่อ : 087-0425777

อีเมล : ratchaporn@personnelconsultant.co.th

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM * ratchaporn@personnelconsultant.co.th

ข้อมูลที่น่าสนใจ

วันที่อัพเดท : 27/11/2020

รับสมัคร : 1 ตำแหน่ง

เงินเดือน(บาท) : 30,000 - 50,000

JOBBKK