นโยบายการเข้าใช้แคเรียเจทท์

เกี่ยวกับเรา
อะไร :
ที่ไหน :
 

นโยบายการเข้าใช้แคเรียเจทท์

การปกป้องสิทธิส่วนบุคคลเป็นสิ่งสำคัญที่ทางแคเรียเจทท์ตระหนักถึง ในส่วนนี้จะอธิบายถึง การเก็บ การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณ ที่คุณได้ให้มาในระหว่างที่คุณใช้งานบนเว็บไซต์ http://www.careerjet.in.th.

ข้อมูลการเข้าดูเว็บไซต์

เราจะมีการเก็บข้อมูลการเข้าใช้เว็บไซต์ เมื่อคุณเข้าใช้งานเว็บไซต์แคเรียเจทท์โดยอัตโนมัติ รวมไปถึง หน้าที่คุณเข้าดู ระยะเวลาการเข้าใช้ในแต่ละหน้า และบราวเซอร์ที่คุณใช้ในการดูเว็บไซต์ เราจะใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการวิเคราะห์งานที่คุณต้องการและพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็น

โดยทั่วไปคุณสามารถเข้าดูเว็บไซต์ของเราโดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลบุคคล แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ในการยืนยันการเข้าใช้สำหรับบางส่วนของเว็บไซต์ เราอาจถามข้อมูลบางส่วนของคุณเช่น ชื่อ, อีเมล์ และประวัติการทำงาน โดยข้อมูลเหล่านี้ใช้เพื่อยืนยันข้อมูลในการเข้าใช้งานในส่วนที่คุณต้องการ และเพื่อใช้ในการพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้นเท่านั้น

การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

เราจะไม่ทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณให้กับบุคคลที่สาม ยกเว้นในกรณีที่คุณต้องการให้เราเปิดเผย เช่น กรณีที่คุณสมัครงานผ่านเว็บไซต์ หรือ ในกรณีที่คุณเลือกที่จะให้ผู้ประกาศรับสมัครงานสามารถค้นดูประวัติการทำงานของคุณ
ภายใต้การควบคุมของเรา ในทางกฎหมายเราสามารถเปิดเผยข้อมูลของคุณต่อองค์กรของรัฐ หรือบริษัทในเครือของแคเรียเจทท์ เพื่อนำข้อมูลไปใช้อย่างถูกต้องตามกฎและเงื่อนไข

ระบบความปลอดภัย

เพื่อช่วยในการปกป้องข้อมูลส่วนตัว แคเรียเจทท์ได้มีระบบป้องกันการเข้าถึงมูลที่เหมาะสมในการปกป้องข้อมูลสำคัญของคุณ แต่ถึงอย่างไรก็ตามเราไม่สามารถรับประกันความเสี่ยงได้อย่างสมบูรณ์ และทางแคเรียเจทท์ไม่สามารถการันตีได้ว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณจะไม่เปิดเผย เว้นเสียแต่ในทางที่อธิบายไว้ในโยบายการใช้งาน

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้งาน

ทางเว็บไซต์สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้งานได้ในทุกโอกาส โดยทางเราจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้งานไปยังอีเมล์ที่คุณได้ให้ไว้

คำถาม?

ถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายการใช้งาน กรุณา ติดต่อเรา.