ประวัติการค้นหาล่าสุด
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
อะไร :
ที่ไหน :
 

งาน โอเปอร์เรเตอร์ ใน ไทย

งานที่ 1-20 จาก 101 งาน

โอเปอร์เรเตอร์ (คนพิการประเภทการเคลื่อนไหว)

10,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

โอเปอร์เรเตอร์

9,000-11,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

โอเปอร์เรเตอร์​

15,000-25,000 บาท/เดือน

โอเปอร์เรเตอร์ & ธุรการทั่วไป

บริษัท เทคนิคกราเวียร์ จำกัด
สมัครด่วน

โอเปอร์เรเตอร์(สาขาภูเก็ต)

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

โอเปอร์เรเตอร์ (โรงงานสำโรง)

Thai Hospital Products Co., Ltd.
สมัครด่วน

เจ้าหน้าที่โอเปอร์เรเตอร์

บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด
สมัครด่วน

โอเปอร์เรเตอร์

12,000-17,500 บาท/เดือน
สมัครด่วน

โอเปอร์เรเตอร์

สมัครด่วน

โอเปอร์เรเตอร์

โอเปอร์เรเตอร์

โอเปอร์เรเตอร์

ธุรการและโอเปอร์เรเตอร์

โอเปอร์เรเตอร์

โอเปอร์เรเตอร์

พนักงานประชาสัมพันธ์ โอเปอร์เรเตอร์

Guest Service Center (โอเปอร์เรเตอร์)

สมัครด่วน

Guest Service Center (โอเปอร์เรเตอร์)

สมัครด่วน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและประชาสัมพันธ์

งานใหม่
13,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

เปิดรับบุคลากร

งานใหม่
15,000-20,000 บาท/เดือน
รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานโอเปอร์เรเตอร์ในไทย
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>