ประวัติการค้นหาล่าสุด
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
อะไร :
ที่ไหน :
 

งาน เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร ใน ไทย

งานที่ 1-20 จาก 20 งาน

เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษรฟรีแลนซ์

บริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่ง จำกัด
สมัครด่วน

เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร: Proof reader

17,000-30,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร

บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
สมัครด่วน

เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร (ประจำ)

Unimon Co.,Ltd.
สมัครด่วน

เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร โทร.086-9942952 ด่วน

10,000-12,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร

16,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร

15,000-20,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร (Contract 3 months) - วันละ 400 บาท

สมัครด่วน

เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร***ด่วนมาก

สมัครด่วน

เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร

20,000-25,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

บริษัท ภาพพิมพ์ จำกัด
สมัครด่วน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

บริษัท ภาพพิมพ์ จำกัด
สมัครด่วน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบศิลป์

สมัครด่วน

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

บริษัท ภาพพิมพ์ จำกัด
สมัครด่วน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

บริษัท ภาพพิมพ์ จำกัด
สมัครด่วน

เจ้าหน้าที่กองบรรณาธิการ (ภาษาเกาหลี)

บริษัท อุ๊คบี จำกัด
สมัครด่วน

เจ้าหน้าที่ Online Marketing/SEO

15,000-40,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

นักวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ***ด่วนมาก

สมัครด่วน

บรรณาธิการหนังสือนิทานสำหรับเด็ก **ด่วนมาก

สมัครด่วน
รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานเจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษรในไทย
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา