ประวัติการค้นหาล่าสุด
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
อะไร :
ที่ไหน :
 

งาน เจ้าพนักงานธุรการ ใน ไทย

ทุกงาน งานใหม่ สมัครด่วน
งานที่ 1-20 จาก 32 งาน

รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

11,280 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลปราสาท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

13,800 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

11,500-12,650 บาท/เดือน

เจ้าพนักงานธุรการ

โรงพยาบาลอรัญประเทศ
391 บาท/วัน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

องค์การบริหารส่วน จังหวัด นครปฐม

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กระทรวงการต่างประเทศ
11,500-12,650 บาท/เดือน

เจ้าพนักงานธุรการ

สถาบันสุขภาพภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
10,200 บาท/เดือน

เจ้าพนักงานธุรการ

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
13,800 บาท/เดือน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ดอนเมือง, ดอนเมือง, กรุงเทพฯ - หลักสี่, กรุงเทพฯ
9,400-10,340 บาท/เดือน

เจ้าพนักงานธุรการ (วุฒิปวช./วุฒิปวส.)

โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์

รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

11,500-12,650 บาท/เดือน

เจ้าพนักงานธุรการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
13,800 บาท/เดือน

เจ้าพนักงานธุรการ

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
10,200 บาท/เดือน

เจ้าพนักงานธุรการ

สำนักงานสาธารณสุข จังหวัด พิษณุโลก
13,800 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

9,400-10,340 บาท/เดือน

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ, นายช่างอากาศยานปฏิบัติงาน, นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน, นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน, เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ, นายช่างอากาศยานปฏิบัติงาน, นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน, นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน, เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

26 มิ.ย. 2562สสจ.ชัยภูมิ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 8 อัตรา

งานใหม่
19,500 บาท/เดือน

สสจ.ชัยภูมิ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 8 อัตรา

งานใหม่
19,500 บาท/เดือน

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ดอนเมือง, ดอนเมือง, กรุงเทพฯ - หลักสี่, กรุงเทพฯ
15,000-16,500 บาท/เดือน
รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานเจ้าพนักงานธุรการในไทย
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 >>