ประวัติการค้นหาล่าสุด
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
อะไร :
ที่ไหน :
 

งาน เจ้าพนักงานธุรการ ใน ไทย

ทุกงาน งานใหม่ สมัครด่วน
งานที่ 1-20 จาก 35 งาน

รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

11,500-12,650 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ)

13,800 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

13,800 บาท/เดือน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ดอนเมือง, ดอนเมือง, กรุงเทพฯ - หลักสี่, กรุงเทพฯ
9,400-10,340 บาท/เดือน

เจ้าพนักงานธุรการ

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
18,000 บาท/เดือน

เจ้าพนักงานธุรการ

กรมชลประทาน
13,800 บาท/เดือน

เจ้าพนักงานธุรการ (ด้านการเงินและบัญชี)

กรมชลประทาน
13,800 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

10,430-13,800 บาท/เดือน

เจ้าพนักงานธุรการ

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
13,800 บาท/เดือน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

เทศบาลนครระยอง

รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (วุฒิ ปวส.)

13,800 บาท/เดือน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กรมการข้าว
11,500-12,650 บาท/เดือน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานในคณะกรรมาธิการ)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กรมสรรพากร
11,500-12,650 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

11,500-12,650 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากร เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ เจ้าพนักงานห้องสมุด และนายช่างศิลป์

11,500 บาท/เดือน

กรมการข้าว รับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพากร เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ เจ้าพนักงานห้องสมุด และนายช่างศิลป์

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพากร เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ เจ้าพนักงานห้องสมุด และนายช่างศิลป์

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานเจ้าพนักงานธุรการในไทย
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 >>