ประวัติการค้นหาล่าสุด
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
อะไร :
ที่ไหน :
 

งาน เจ้าพนักงานธุรการ ใน ไทย

งานที่ 1-20 จาก 31 งาน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
9,400 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

13,800 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

11,500-12,650 บาท/เดือน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติ

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
15,000-16,500 บาท/เดือน

เจ้าพนักงานธุรการ

สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
8,300-10,200 บาท/เดือน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง

เจ้าพนักงานธุรการ

13,800 บาท/เดือน

เจ้าพนักงานธุรการ (สังกัด สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต)

13,800 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

13,800 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

11,500-12,650 บาท/เดือน

เจ้าพนักงานธุรการ

เจ้าพนักงานธุรการ

โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 48 อัตรา

เจ้าพนักงานพัสดุ

โรงพยาบาลมะเร็งเร็งอุบลราชธานี
10,200 บาท/เดือน

พนักงานเปล

โรงพยาบาลมะเร็งเร็งอุบลราชธานี
7,590 บาท/เดือน

พนักงานธุรการ

โรงพยาบาลมะเร็งเร็งอุบลราชธานี
10,200 บาท/เดือน

สมุห์บัญชี

U-WIN (THAILAND) CO., LTD.
สมัครด่วน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง

กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 18 - 22 มีนาคม พ.ศ. 2562

11,500-12,650 บาท/เดือน

กรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 14 อัตรา เปิดรับสมัคร 15 - 22 มีนาคม พ.ศ. 2562

13,800 บาท/เดือน
รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานเจ้าพนักงานธุรการในไทย
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 >>