ประวัติการค้นหาล่าสุด
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
อะไร :
ที่ไหน :
 

งาน อาจารย์ มหาวิทยาลัย ใน ไทย

งานที่ 1-20 จาก 47 งาน

​มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 19 อัตรา

อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตรต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 26 Nov 2018

อาจารย์ สังกัดภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน คณะเกษตร 09 Oct 2018

อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตรต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 04 Oct 2018

รับสมัครฯ ตำแหน่งอาจารย์ (ประจำหลักสูตรวิศวกรรมพลังงาน)

งานใหม่
21,050-27,600 บาท/เดือน

อาจารย์ประจำ

สมัครด่วน

รับสมัครฯ ตำแหน่งอาจารย์

สมัครด่วน

อาจารย์สาขาศิลปะการประกอบอาหาร

สมัครด่วน

อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ ด่วนนน

สมัครด่วน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

สมัครด่วน

อาจารย์ประจำ สาขาแผนกวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ

สมัครด่วน

เจ้าหน้าที่/อาจารย์แนะแนว ภาคตะวันออก / ภาคเหนือตอนบน

สมัครด่วน

เจ้าหน้าที่แนะแนว/อาจารย์แนะแนว เขต กทม. ด่วนนนน

สมัครด่วน

อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์

สมัครด่วน

อาจารย์สาขาวิชาธุรกิจการบิน

สมัครด่วน

อาจารย์ สังกัด ภาควิชาบัญชี

ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรภาษาจีน

40,000 บาท/เดือน

ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์

40,000 บาท/เดือน

ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (ด้านกฎหมาย/ด้านประเมินบำบัดโรค)

40,000 บาท/เดือน

ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด (กายภาพบำบัดทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูก)

40,000 บาท/เดือน
รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานอาจารย์ มหาวิทยาลัยในไทย
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>