ประวัติการค้นหาล่าสุด
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
อะไร :
ที่ไหน :
 

งาน หัวหน้าส่วน ใน ไทย

งานที่ 1-20 จาก 1749 งาน

หัวหน้าส่วนผลิตกระป๋อง (PE)

งานใหม่
บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)
สมัครด่วน

หัวหน้าส่วนจัดซื้อวัตถุดิบการเกษตร (ประจำเชียงใหม่)

งานใหม่
บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด
สมัครด่วน

หัวหน้าส่วนการตลาด

งานใหม่
สมัครด่วน

รองหัวหน้าส่วนผลิตยา(เภสัชฯฝ่ายผลิต)

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด
สมัครด่วน

หัวหน้าส่วนงานกฎหมาย (Legal Supervisor)

สมัครด่วน

หัวหน้าส่วนจัดซื้อและจัดหาวัตถุดิบ

สมัครด่วน

หัวหน้าส่วนบริการลูกค้า(Customer service Leader.)

IPD PACKAGING CO., LTD.
สมัครด่วน

หัวหน้าส่วน ผลิตเหล็กแกน

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
สมัครด่วน

เจ้าหน้าที่จัดซื้ออาวุโส/หัวหน้าส่วนจัดซื้ออาวุโส ด่วนมาก

30,000-40,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

หัวหน้าส่วน QC

15,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

หัวหน้าส่วนสิ่งแวดล้อม

สมัครด่วน

หัวหน้าส่วนการตลาดและสื่อสารองค์กร

สมัครด่วน

หัวหน้าส่วนบรรจุภัณฑ์ (Packing)

บริษัท เอส.อาร์.ไทร์ จำกัด
1,000 บาท/วัน
สมัครด่วน

หัวหน้าส่วนงานสรรหาและว่าจ้าง (Recruitment Supervisor)

KTBGS CO.,LTD.
สมัครด่วน

หัวหน้าส่วนการผลิต

18,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

หัวหน้าส่วนงานจัดซื้อ

25,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

หัวหน้าส่วนเทคนิคเครื่องจักรกลหนัก & การขาย

สมัครด่วน

หัวหน้าส่วน digital media

Advice IT Infinite Co., Ltd
สมัครด่วน

หัวหน้าส่วนควบคุมและรับประกันคุณภาพ (QC Supervisor)/ผจก.ฝ่ายรับประกันคุณภาพ

CK Dispenser Co.,Ltd. (Thailand)
สมัครด่วน

หัวหน้าส่วนงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

บริษัท เซน อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด
สมัครด่วน
รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานหัวหน้าส่วนในไทย
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>