ประวัติการค้นหาล่าสุด
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
อะไร :
ที่ไหน :
 

งาน ส่งออก ใน ไทย

งานที่ 1-20 จาก 16653 งาน

เจ้าหน้าที่นำเข้าและส่งออก (Shipping Officer)

งานใหม่
บริษัท เอเซีย แปซิฟิค ปิโตรเคมิคอล จำกัด
สมัครด่วน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายนำเข้าและส่งออก **ด่วนมาก

งานใหม่
15,000-25,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

การตลาดต่างประเทศ/นำเข้า/ส่งออก

งานใหม่
สมัครด่วน

เจ้าหน้าที่เอกสาร นำเข้า ส่งออก

งานใหม่
สมัครด่วน

เจ้าหน้าที่จัดการด้านการส่งออกนำเข้า

งานใหม่
สมัครด่วน

เจ้าหน้าที่นำเข้า-ส่งออก

งานใหม่

นำเข้า-ส่งออก

บริษัท คิงไทย ไดมอน ทูลส์ จำกัด
สมัครด่วน

ผู้ช่วยผู้จัดการส่งออก

บริษัท ที ไทย แสน็ค ฟู้ดส์ จำกัด
สมัครด่วน

CS IMPORT-EXPORT เจ้าหน้าที่ฝ่ายนำเข้า-ส่งออก

15,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายนำเข้าและส่งออก

18,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

เลขานุการฝ่ายส่งออก

สมัครด่วน

เจ้าหน้าที่เอกสารนำเข้า-ส่งออก และ BOI

12,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายส่งออก

สมัครด่วน

พนักงานเอกสารส่งออกและธุรการ

สมัครด่วน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายนำเข้าและส่งออก

เจ้าหน้าที่จัดซื้อสนับสนุนส่งออก (ประจำยูนิคอร์ด 1)

บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)
สมัครด่วน

ผู้ประสานงานการส่งออก Saleขายตปท.และในประเทศ

AC2N Co., Ltd.
สมัครด่วน

เจ้าหน้าที่นำเข้า - ส่งออก

สมัครด่วน

ผู้จัดการฝ่ายนำเข้าและส่งออก

70,000-100,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

พนักงานขาย-ส่งออก (Internal Sale-Export)

15,000-25,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน
รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานส่งออกในไทย
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>