ประวัติการค้นหาล่าสุด
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
อะไร :
ที่ไหน :
 

งาน ลูกจ้าง ราชการ ใน ไทย

งานที่ 1-20 จาก 113 งาน

ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งนักการภารโรง ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย 18 Mar 2019

8,800 บาท/เดือน

ลูกจ้างประจำ ประจำ กองบริหารบุคคล

Pasona
30,000-40,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

ประชาสัมพันธ์รับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 3 อัตรา

414 บาท/วัน

โรงพยาบาลหาดใหญ่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันหลายอัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-23 กรกฎาคม 2562

300 บาท/วัน

โรงพยาบาลกุมภวาปี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2562

622 บาท/วัน

โรงพยาบาลรัตภูมิ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 กรกฎาคม 2562

คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวและพนักงาน 9 อัตรา (เงินเดือน 23,630 บาท)

ตำบลประสงค์, อำเภอท่าชนะ, จังหวัดสุราษฎร์ธานี - ตำบลรังสิต, อำเภอธัญบุรี, จังหวัดปทุมธานี
23,630 บาท/เดือน

ลูกจ้างขับรถยนต์

ธนาคารออมสิน
12,000 บาท/เดือน

ลูกจ้างโครงการ

ธนาคารออมสิน

ลูกจ้างปฏิบัติการ (Call Center ปฏิบัติงานเป็นกะ) สังกัดหน่วยงานส่วนกลาง

ธนาคารออมสิน

ลูกจ้างลักษณะงานเฉพาะ

ธนาคารออมสิน

ลูกจ้างปฏิบัติการ (คนพิการ) สังกัดส่วนกลางและธนาคารออมสินภาค 1

ธนาคารออมสิน

นักวิชาการ (ลูกจ้างชั่วคราว)

สำนักงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

ประกาศโรงพยาบาลแม่จัน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ)

โรงพยาบาลแม่จัน

รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเสมียณประจำโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน -สระบุรี -นครราชสีมา ตอน 37 สำนักก่อสร้างทางที่ 2 กรมทางหลวง

อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - จังหวัดสระบุรี
15,000 บาท/เดือน

ลูกจ้าง Outsource Call Out (แจ้งเตือนชำระค่าบริการ)

9,900 บาท/เดือน

ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานบุคลากร)

สมัครด่วน

ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานบุคลากร)

สมัครด่วน
รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานลูกจ้าง ราชการในไทย
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>