ประวัติการค้นหาล่าสุด
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
อะไร :
ที่ไหน :
 

งาน ลูกจ้างชั่วคราว ใน ไทย

งานที่ 1-20 จาก 68 งาน

25 มิ.ย. 2562องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง รับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว 39 อัตรา

โรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 55 อัตรา

​โรงพยาบาลอรัญประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 18 อัตรา

ตำบลอรัญประเทศ, อำเภออรัญประเทศ, จังหวัดสระแก้ว - ตำบลบาลอ, อำเภอรามัน, จังหวัดยะลา

โรงพยาบาลนครพนม รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 50 อัตรา

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 61 อัตรา

11,030-15,000 บาท/เดือน

โรงพยาบาลปากช่องนานา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว 21 อัตรา

อาจารย์ (ลูกจ้างชั่วคราว)

รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเสมียณประจำโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน -สระบุรี -นครราชสีมา ตอน 37 สำนักก่อสร้างทางที่ 2 กรมทางหลวง

อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - จังหวัดสระบุรี
15,000 บาท/เดือน

บริษัท กสท โทรคมนาคม เชียงราย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

งานใหม่
สำนักงานบริการลูกค้า กสท เชียงราย (CAT)

โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา สาขาวิชาเอกภาษาไทยหรือคณิตศาสตร์

โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
7,000 บาท/เดือน

ประกาศโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
6,000 บาท/เดือน

ประกาศโรงพยาบาลแม่จัน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ)

โรงพยาบาลแม่จัน

โรงพยาบาลพญาเม็งราย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการ) ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โรงพยาบาลพญาเม็งราย
9,032 บาท/เดือน

โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 2 อัตรา วิชาเอกปฐมวัยและคณิตศาสตร์

โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน จำนวน 2 อัตรา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
7,960 บาท/เดือน

วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย รับสมัครบุคคลลูกจ้างชั่วคราว

วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

ลูกจ้างชั่วคราว

โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา

โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล

โรงเรียนบ้านพญาไพร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานครูผู้ช่วยสอนนักเรียนชาติพันธุ์ (ครูทวิภาษา) ตามโครงการสนับสนุนครูทวิภาษามูลนิธิ กู๊ดเนเบอร์ซ(10,000)

โรงเรียนบ้านพญาไพร
10,000 บาท/เดือน
รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานลูกจ้างชั่วคราวในไทย
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>