ประวัติการค้นหาล่าสุด
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
อะไร :
ที่ไหน :
 

งาน ลูกจ้างชั่วคราว ใน ไทย

งานที่ 1-20 จาก 86 งาน

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 5 เมษายน 2562

งานใหม่
13,800 บาท/เดือน

ลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่จัดทำแผนที่)

กรมชลประทาน
สมัครด่วน

พนักงานลูกจ้างชั่วคราว

กรมสรรพาสามิต
15,000 บาท/เดือน

ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายบริหารสำนักงาน (ช่างเทคนิค)

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
สมัครด่วน

รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเสมียณประจำโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน -สระบุรี -นครราชสีมา ตอน 37 สำนักก่อสร้างทางที่ 2 กรมทางหลวง

อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - จังหวัดสระบุรี
15,000 บาท/เดือน

องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 83 อัตรา

อาจารย์ (ลูกจ้างชั่วคราว)

โรงพยาบาลชุมแพ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 17 อัตรา

300 บาท/วัน

งานทันตกรรม รพ.ประชาธิปัตย์ประกาศรับลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)

375 บาท/วัน

โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง จำนวน 56 อัตรา

โรงพยาบาลทุ่งสง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 29 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2562

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - พญาไท, กรุงเทพฯ
9,000 บาท/เดือน

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ 17 อัตรา

สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช) รับสมัครพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว 23 อัตรา

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 49 อัตรา

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 82 อัตรา

โรงพยาบาลชัยภูมิ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 33 อัตรา

โรงพยาบาลอุดรธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 14 อัตรา

จังหวัดอุดรธานี - ตำบลบาลอ, อำเภอรามัน, จังหวัดยะลา

โรงเรียนบ้านพญาไพร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานครูผู้ช่วยสอนนักเรียนชาติพันธุ์ (ครูทวิภาษา) ตามโครงการสนับสนุนครูทวิภาษามูลนิธิ กู๊ดเนเบอร์ซ(10,000)

โรงเรียนบ้านพญาไพร
10,000 บาท/เดือน

วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานการเงิน)

วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานลูกจ้างชั่วคราวในไทย
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>