ประวัติการค้นหาล่าสุด
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
อะไร :
ที่ไหน :
 

งาน ลูกจ้างชั่วคราว ใน ไทย

งานที่ 1-20 จาก 72 งาน

16 ม.ค. 2562 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติ เปิดรับสมัคร 14 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562

11,680 บาท/เดือน

โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง จำนวน 56 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2562

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - พญาไท, กรุงเทพฯ
9,000 บาท/เดือน

ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายบริหารสำนักงาน (ช่างเทคนิค)

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
สมัครด่วน

กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 216 อัตรา วุฒิ ปวช. - ป. ตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 21 - 25 มกราคม 2562

15,000 บาท/เดือน

โรงพยาบาลชุมแพ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 17 อัตรา

300 บาท/วัน

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ 17 อัตรา

งานทันตกรรม รพ.ประชาธิปัตย์ประกาศรับลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)

375 บาท/วัน

สำนักงานเขตบางกอกน้อย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 43 อัตรา

โรงพยาบาลทุ่งสง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 29 อัตรา

สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช) รับสมัครพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว 23 อัตรา

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 49 อัตรา

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 76 อัตรา (รับสมัคร16 - 17 ตุลาคม 2561 )

โรงพยาบาลชัยภูมิ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 33 อัตรา

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 82 อัตรา

สพป.เพชรบุรี เขต 2 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประจำปี 2562 จำนวน 20 อัตรา

โรงพยาบาลอุดรธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 14 อัตรา

จังหวัดอุดรธานี - ตำบลบาลอ, อำเภอรามัน, จังหวัดยะลา

โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 อัตรา

โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และปฏิคม)

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
10,300 บาท/เดือน

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี(อัตราจ้าง)

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
10,000 บาท/เดือน
รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานลูกจ้างชั่วคราวในไทย
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>