ประวัติการค้นหาล่าสุด
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
อะไร :
ที่ไหน :
 

งาน รับพนักงานราชการ ใน ไทย

งานที่ 1-20 จาก 1157 งาน

กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 16 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

งานใหม่
18,000 บาท/เดือน

กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำ (ส่วนกลาง) เปิดรับสมัคร 9 - 15 มิถุนายน 2563

งานใหม่

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 10 - 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563

งานใหม่
13,800 บาท/เดือน

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส. - ป.ตรี ทุกสาขา เปิดรับสมัคร 11 - 21 มิถุนายน 2563

งานใหม่
18,000 บาท/เดือน

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 8 - 12 มิถุนายน 2563

งานใหม่
11,280 บาท/เดือน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 3 (สุราษฎร์ธานี) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 9 - 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563

งานใหม่
13,800 บาท/เดือน

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปเปิดรับสมัคร 1 - 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563

งานใหม่
18,000 บาท/เดือน

สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 9 - 17 มิถุนายน 2563

งานใหม่
11,280 บาท/เดือน

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 10 มิถุนายน 2563

11,280-13,800 บาท/เดือน

สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปเปิดรับสมัคร 15 - 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563

13,800 บาท/เดือน

กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปเปิดรับสมัคร 4 - 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563

21,000 บาท/เดือน

สถาบันพระบรมราชชนก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 8 - 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563

18,000 บาท/เดือน

ไม่เอาภาค ก. รับทั่วประเทศ 82 อัตรา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3

18,000 บาท/เดือน

25 พ.ค. 2563กรมพัฒนาสังคมเเละสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 85 อัตรา สมัคร 1-8มิ.ย.63

กรมพัฒนาสังคมเเละสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 85 อัตรา สมัคร 1-8มิ.ย.63

คณะสถาปัตย์ มทร.ธัญบุรี รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ป.ตรีทุกสาขา 15-19มิ.ย.63

18,000 บาท/เดือน

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 29 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563

13,800 บาท/เดือน

ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 8 - 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563

18,000 บาท/เดือน

กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 26 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563

18,000 บาท/เดือน

22 พ.ค. 2563กรมควบคุมโรค รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 55 อัตรา สมัคร 28 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน 2563

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานรับพนักงานราชการในไทย
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>