ประวัติการค้นหาล่าสุด
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
อะไร :
ที่ไหน :
 

งาน ผู้แทน ยา ใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

งานที่ 1-8 จาก 8 งาน

ผู้แทนยาเขตอีสานกลาง

บริษัท บี.เอม.ฟาร์มาซี จำกัด
จังหวัดมหาสารคาม - ตำบลขอนแก่น, อำเภอเมืองร้อยเอ็ด, จังหวัดร้อยเอ็ด
สมัครด่วน

ผู้แทนยาเขตภาคใต้ตอนล่าง

บริษัท ซีเมด โปรดักซ์ 1994 จำกัด
45,000-59,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

ผู้แทนขายยาและเวชภัณท์ ต่างจังหวัด

C.T. Pharma
สมัครด่วน

บ.ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด รับสมัคร ผู้แทนขายเครื่องมือทางการแพทย์ เขตอีสาน,กลาง

สมัครด่วน

บริษัท เอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด รับเทคนิคการแพทย์ ด่วนนน

สมัครด่วน

เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ ( ภาษาอังกฤษ )

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
สมัครด่วน

เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ (ภาษาจีน)

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
สมัครด่วน

เจ้าหน้าที่ออกแบบ (Designer)

บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
สมัครด่วน
รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานผู้แทน ยาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา