ประวัติการค้นหาล่าสุด
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
อะไร :
ที่ไหน :
 

งาน ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ ใน ไทย

งานที่ 1-20 จาก 975 งาน

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาและควบคุมคุณภาพ

งานใหม่
บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน)
สมัครด่วน

ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ (QC Manager)

งานใหม่
บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด
สมัครด่วน

ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ

งานใหม่
บริษัท เนเจอร์ เบสท์ฟู้ด จำกัด
สมัครด่วน

ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ/ควบคุมคุณภาพ

งานใหม่
สมัครด่วน

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ

งานใหม่
สมัครด่วน

ผช.ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ ประจำโรงงานสมุทรสาคร

สมัครด่วน

ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ

30,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ (ปฏิบัติงานจ.ราชบุรี)

สมัครด่วน

ผู้ช่วย หรือผู้จัดการฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพ (QA./QC. Assistant Manager. or QA./QC. Manager.)

สมัครด่วน

ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง

สมัครด่วน

ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ

บริษัท ไทยสวัสดิ์คอนกรีต (1995) จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ

ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ

บริษัท บางกอกซีฟู้ด จำกัด
สมัครด่วน

ผูู้้ช่วยผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ (ด้านจุลชีววิทยา)

15,000-20,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ

สมัครด่วน

รองผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ / จังหวัดชัยภูมิ ( อำเภอหนองบัวแดง )

สมัครด่วน

ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ

สมัครด่วน

ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ (QC)

สมัครด่วน

ผู้จัดการฝ่ายควบคุม/ประกันคุณภาพ

35,000-50,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ

บริษัท ไท่ ห่าว ชือ กรุ๊ป จำกัด
สมัครด่วน
รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพในไทย
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>