ประวัติการค้นหาล่าสุด
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
อะไร :
ที่ไหน :
 

งาน ปริญญาตรี จุลชีววิทยา ใน ไทย

งานที่ 1-20 จาก 115 งาน

สถาบันพยาธิวิทยา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2562

15,960 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต(จบจุลชีววิทยา)

งานใหม่
15,000-20,500 บาท/เดือน
สมัครด่วน

นักจุลชีววิทยา

งานใหม่
สมัครด่วน

นักจุลชีววิทยา (ห้องปฏิบัติการแลปจุล)

งานใหม่
สมัครด่วน

นักจุลชีววิทยา

15,000-25,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

นักเคมี, นักจุลชีววิทยา

SGS (Thailand) Co., Ltd.
สมัครด่วน

นักจุลชีววิทยา (ประจำโรงงานปทุมธานี)

15,000-20,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

นักจุลชีววิทยา (บริษัทไทยแจแปน แลบบอเรตอรี่ส์ จำกัด) บริษัทฯ ในเครือ

สมัครด่วน

นักเคมี, นักจุลชีววิทยา(ปฏิบัติงานที่ SGS LAB ซอยพระรามสาม 59)

สมัครด่วน

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (เคมีและจุลชีววิทยา)

บริษัท ไทย - เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด
สมัครด่วน

Microbiologist (นักจุลชีววิทยา)

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สมัครด่วน

นักวิทยาศาสตร์จุลชีววิทยา

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด
15,000-17,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

ผู้แทนขายผลิตภัณฑ์ทางจุลชีววิทยา หน่วยงานราชการ

บริษัท ซายน์เทค จำกัด
ยานนาวา, สาทร, กรุงเทพฯ - บางคอแหลม, บางคอแหลม, กรุงเทพฯ
15,000-25,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

ผู้แทนขายผลิตภัณฑ์ทางโรงพยาบาล ด้านงานจุลชีววิทยา

บริษัท ซายน์เทค จำกัด
ยานนาวา, สาทร, กรุงเทพฯ - บางคอแหลม, บางคอแหลม, กรุงเทพฯ
15,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

หัวหน้าพนักงานขายด้านงานเคมี / จุลชีววิทยา โรงงานอุตสาหกรรม แผนกอุตสาหกรรม

บริษัท ซายน์เทค จำกัด
ยานนาวา, สาทร, กรุงเทพฯ - บางคอแหลม, บางคอแหลม, กรุงเทพฯ
สมัครด่วน

ผูู้้ช่วยผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ (ด้านจุลชีววิทยา)

15,000-20,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

Supervisor LAB จุลชีววิทยาและเคมี

บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สมัครด่วน

เภสัชประจำฝ่ายประกันคุณภาพ / หัวหน้าแผนกจุลชีววิทยา

สมัครด่วน

สมัครและสัมภาษณ์ทันที - นักเคมี,จุลชีววิทยา, นักวิทยาศาสตร์ สิ่งทอ และ ช่างเทคนิคประจำห้องแล็บ พระรามสาม 59 วันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น

สมัครด่วน

ผู้แทนขายผลิตภัณฑ์ทางโรงพยาบาล ด้านงานจุลชีววิทยา

15,000-25,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน
รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานปริญญาตรี จุลชีววิทยาในไทย
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>