ประวัติการค้นหาล่าสุด
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
อะไร :
ที่ไหน :
 

งาน บริษัท อิออน ใน ภาคเหนือ

งานที่ 1-17 จาก 17 งาน

ตำแหน่งงานว่าง(NU) พนักงานขายบัตรอิออน สาขาพะเยา ( เพศชาย )

พนักงานขายมือถือประจำที่ร้าน Jaymart BIG C หางดง

งานใหม่
10,000-25,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

พนง.แนะนำบัตรสาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล (ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าเคาน์เตอร์)

งานใหม่
10,000-30,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

พนักงานขายมือถือ ประจำร้าน Jaymart โลตัสคำเที่ยง เชียงใหม่

งานใหม่
15,000-20,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

พนักงานขายมือถือ ประจำร้าน Jaymart บิ๊กซีหางดง

15,000-25,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

พนง.แนะนำบัตร สาขาบิ๊กซีแพร่

10,000-30,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

ลูกค้าสัมพันธ์ (Call center) (เชียงใหม่)ด่วน

สมัครด่วน

(NU) พนักงานขายบัตร สาขาบิ๊กซีลำพูน (ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าเคาน์เตอร์)

10,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

Collection Supervisor ประจำสาขาเชียงใหม่

สมัครด่วน

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายบัตร สาขาบิ๊กซีลำพูน (ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าเคาน์เตอร์)

10,000-30,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

เจ้าหน้าที่บังคับคดี (ประจำจังหวัดเชียงใหม่)

12,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

ตำแหน่งงานว่างNU พนักงานมินิเคาน์เตอร์ สาขาบิ๊กซีสุโขทัย

10,000-12,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

ตำแหน่งงานว่างเสมียนทนายความ (ประจำศูนย์เชียงใหม่)

พนง.ขับรถตู้ (ภาคเหนือบน) มีใบขับขี่

สมัครด่วน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บังคับคดี (ประจำจังหวัดเชียงใหม่)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สินเชื่อ ประจำศูนย์เชียงใหม่

Helpdesk (ประจำเชียงใหม่)

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานบริษัท อิออนในภาคเหนือ
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา