พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
อะไร :
ที่ไหน :
 

งาน บรรณารักษ์ ใน กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

งานที่ 1-19 จาก 19 งาน

ตำแหน่งงานว่างบรรณารักษ์

สมัครด่วน

บรรณารักษ์

โรงเรียนเพลินพัฒนา
ตลิ่งชัน, ตลิ่งชัน, กรุงเทพฯ - ทวีวัฒนา, ทวีวัฒนา, กรุงเทพฯ
สมัครด่วน

เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

บริษัท เบรน เว็ค ฟู้ด จำกัด
สมัครด่วน

เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

บริษัท เบรน เว็ค ฟู้ด จำกัด
สมัครด่วน

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

กรมศิลปากร
15,000-16,500 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

สมัครด่วน

เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

สมัครด่วน

เจ้าหน้าที่ สนับสนุนด้านศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สสส. (บรรณารักษ์)

15,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

เจ้าหน้าที่ สนับสนุนด้านศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สสส. (บรรณารักษ์)

15,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ (จบตรงสาขาบรรณารักษ์)

สมัครด่วน

เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ (จบตรงสาขาบรรณารักษ์)

สมัครด่วน

บรรณารักษ์

สมัครด่วน

บรรณารักษ์ (ประจำห้องสมุดโรงเรียน)

15,000 บาท/เดือน

บรรณารักษ์ (ประจำห้องสมุดโรงเรียน)

15,000 บาท/เดือน

เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน

กรมศิลปากร
11,500-12,650 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่โครงการจดหมายเหตุ[สัญญาจ้าง ๒ ปี]

มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
สมัครด่วน

เจ้าหน้าที่โครงการจดหมายเหตุ[สัญญาจ้าง ๒ ปี]

มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
สมัครด่วน

หัวหน้า อุทยานการเรียนรู้ VK PARK

18,000-25,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

หัวหน้า อุทยานการเรียนรู้ VK PARK

18,000-25,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน
รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานบรรณารักษ์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา