พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
อะไร :
ที่ไหน :
 

งาน บรรณารักษ์ ใน กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

งานที่ 1-8 จาก 8 งาน

บรรณารักษ์

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
สมัครด่วน

บรรณารักษ์

สมัครด่วน

ตำแหน่งงานว่างบรรณารักษ์

สมัครด่วน

เจ้าหน้าที่โครงการจดหมายเหตุ[สัญญาจ้าง ๒ ปี]

มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
สมัครด่วน

เลขานุการผู้บริหาร (CEO)

สมัครด่วน

งานสำหรับผู้พิการ

บริษัท บี-เยส จำกัด

ตำแหน่งงานว่างงานสำหรับผู้พิการ

เจ้าหน้าที่งานบริการห้องสมุด (ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย)

15,000-20,000 บาท/เดือน
รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานบรรณารักษ์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา