ประวัติการค้นหาล่าสุด
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
อะไร :
ที่ไหน :
 

งาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ใน ไทย

งานที่ 1-20 จาก 35 งาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

งานใหม่
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
15,000-16,500 บาท/เดือน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักวิชาวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ดอนเมือง, ดอนเมือง, กรุงเทพฯ - หลักสี่, กรุงเทพฯ
15,000-16,500 บาท/เดือน

ผู้จัดการแผนกพัฒนาสร้างสรรค์

งานใหม่
บริษัท เชนจ์ เอสเตท จำกัด
สมัครด่วน

พนักงานนโยบายและแผน (ปฎิบัติงานที่โคราช)

บริษัท คิว อีลิทเทช จำกัด
21,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

ผู้จัดการฝ่ายมนุษย์ (ด่วน)

รถเช่าอีโคคาร์
25,000-40,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

Alla Public Company Limited
สมัครด่วน

เภสัชกรควบคุมคุณภาพสินค้า (QC)

บริษัท ยาอินไทย จำกัด
สมัครด่วน

หัวหน้าบริหารงานระบบคุณภาพ ISO

Alla Public Company Limited
สมัครด่วน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย/ทนายความ1 ตำแหน่ง

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
สมัครด่วน

Debt Control Senior Manager [Contract K.Sirorat 065-056-2509]

65,000-70,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

ผู้จัดการแผนกการเงิน

บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)
สมัครด่วน

รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

15,000-16,500 บาท/เดือน

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

สมัครด่วน

ตำแหน่งงานว่างนักวิชาการชำนาญการอาวุโส (ผู้จัดการโครงการ) ฝ่ายโครงการพิเศษ

สมัครด่วน

ตำแหน่งงานว่าง เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย/ทนายความ1 ตำแหน่ง

สมัครด่วน

Area Sales Supervisor/Senior Area Sales Supervisor (หัวหน้าเขตขาย/หัวหน้าเขตขายอาวุโส)

เครือบริษัทยัสปาล (Jaspal Group of Companies)
30,000-50,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

นักวิชาการชำนาญการอาวุโส (ผู้จัดการโครงการ) ฝ่ายโครงการพิเศษ

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
สมัครด่วน

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าบริหารงานระบบคุณภาพ ISO

สมัครด่วน
รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานนักวิเคราะห์นโยบายและแผนในไทย
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 >>