ประวัติการค้นหาล่าสุด
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
อะไร :
ที่ไหน :
 

งาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ใน ไทย

งานที่ 1-20 จาก 64 งาน

รับสมัครฯ ตำแหน่งตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

17,500-19,250 บาท/เดือน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
18,000 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

18,000 บาท/เดือน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
17,500-19,250 บาท/เดือน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาตรี)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
18,000 บาท/เดือน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาโท)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
21,000 บาท/เดือน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี)

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สัมพันธวงศ์, สัมพันธวงศ์, กรุงเทพฯ - ป้อมปราบศัตรูพ่าย, กรุงเทพฯ
15,000-16,500 บาท/เดือน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท)

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สัมพันธวงศ์, สัมพันธวงศ์, กรุงเทพฯ - ป้อมปราบศัตรูพ่าย, กรุงเทพฯ
17,500-19,250 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ(ปริญญาตรี)

15,000-16,500 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ(ปริญญาโท)

17,500-19,250 บาท/เดือน

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

17,500-19,250 บาท/เดือน

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

17,500-19,250 บาท/เดือน

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

17,500-19,250 บาท/เดือน

ผู้ช่วย/ผู้จัดการฝ่ายขาย

งานใหม่
บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด
สมัครด่วน

นักวิชาการชำนาญการอาวุโส (ผู้จัดการโครงการ) ฝ่ายโครงการพิเศษ

งานใหม่
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
สมัครด่วน

นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D)

บริษัท หลิว หยวน เหว่ย ฟู้ด จำกัด
สมัครด่วน

Finance Manager

บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด
สมัครด่วน

หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพสินค้า

สมัครด่วน

นักวิเคราะห์เคมี/นักวิทยาศาสตร์ QC ด่วนมาก

สมัครด่วน

นักวิทยาศาสตร์จุลชีววิทยา

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด
15,000-17,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน
รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานนักวิเคราะห์นโยบายและแผนในไทย
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>