ประวัติการค้นหาล่าสุด
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
อะไร :
ที่ไหน :
 

งาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ใน ไทย

งานที่ 1-20 จาก 64 งาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โรงพยาบาลศรีธัญญา
18,000 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านอำนวยการและแผนพลังงาน) ปฏิบัติงานส่วนภูมิภาค ยกเว้น 3 จังหวัดชายแดนใต้

18,000 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติงานส่วนกลาง)

18,000 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

18,000 บาท/เดือน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
15,000-16,500 บาท/เดือน

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
15,000 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ)

38,000 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

15,000-16,500 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

15,000-16,500 บาท/เดือน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
18,000 บาท/เดือน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์
18,000 บาท/เดือน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
15,000-16,500 บาท/เดือน

นักวิชาการวิเคราะห์นโยบายและแผน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
23,500-51,800 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

15,000-16,500 บาท/เดือน

ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายบริหารโครงการ หน่วยงาน CEO

CP ALL

หัวหน้าแผนกคลังสินค้าส่วนควบคุมบริหารข้อมูล (ประจำโรงงาน)

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( มหาชน )
สมัครด่วน

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต

บริษัท เอส.วาย.เค.แฟคตอรี่ แอนด์ โปรดักส์ จำกัด
สมัครด่วน

Human Resources Specialist

บริษัท เฮกซากอน แลบส์ จำกัด
สมัครด่วน

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ (BOI)

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
คลองสาน, คลองสาน, กรุงเทพฯ - สีลม, บางรัก, กรุงเทพฯ
สมัครด่วน

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 22 อัตรา

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานนักวิเคราะห์นโยบายและแผนในไทย
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>