ประวัติการค้นหาล่าสุด
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
อะไร :
ที่ไหน :
 

งาน นักวิชาการ ใน ไทย

งานที่ 1-20 จาก 265 งาน

นักวิชาการเกษตรด้านไฮโดรโปนิกส์ประจำฟาร์ม

10,000-13,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ

18,000 บาท/เดือน

หัวหน้าเจ้าหน้าที่มาตรฐานการแพทย์และสาธารณสุข / หัวหน้านักวิชาการสาธารณสุขชำนาญก

บริษัท เอสเตลล่า คลินิค จำกัด
40,000-45,000 บาท/เดือน

นักวิชาการด้าน คอมพิวเตอร์

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
สมัครด่วน

นักวิชาการด้าน คณิตศาสตร์

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
สมัครด่วน

รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ (สังกัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี)

18,000 บาท/เดือน

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

สมัครด่วน

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอ็นไว เวิร์ค จำกัด
สมัครด่วน

นักศึกษาฝึกงาน / สหกิจศึกษา (นักวิชาการ / Graphic Design / HR)

กลุ่มบริษัทอักษร เอ็ดดูเคชั่น
310 บาท/วัน
สมัครด่วน

รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (กองตรวจการประมง)

18,000 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์,นักวิชาการเผยแพร่,เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์2,เจ้าพนักงานธุรการ (สำนักงานเลขานุการกรม)

รับสมัครฯ ตำแหน่งเศรษฐกร,นักวิชาการสถิติ,เจ้าหน้าที่สถิติ (กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง)

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมภาคสนาม

บริษัท ซีคอท จำกัด
สมัครด่วน

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน,นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน,นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

Field Biologist : นักวิชาการด้านแมลง กีฏวิทยา สื่อสารภาษาอังกฤษ (สาขาสุขุมวิท)

Rentokil Initial
20,000-25,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

Content Designer (นักวิชาการสังคม, STEM)

กลุ่มบริษัทอักษร เอ็ดดูเคชั่น
สมัครด่วน

ผู้ช่วยนักวิชาการ (แผนก Pest Management Solution)

บริษัท ออริจิน แพลทตินัม จำกัด
สมัครด่วน

นักวิชาการ สาย STEM (คอมพิวเตอร์,วิทยาศาสตร์,ฟิสิกส์,เคมี,คณิตศาสตร์)

กลุ่มบริษัทอักษร เอ็ดดูเคชั่น
สมัครด่วน

นักวิชาการ (ด้านภาษาอังกฤษ)

กลุ่มบริษัทอักษร เอ็ดดูเคชั่น
สมัครด่วน
รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานนักวิชาการในไทย
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>