ประวัติการค้นหาล่าสุด
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
อะไร :
ที่ไหน :
 

งาน นักวิชาการ สาธารณสุข ใน ไทย

งานที่ 1-20 จาก 32 งาน

รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

งานใหม่
18,000 บาท/เดือน

นักวิชาการสาธารณสุข

บริษัท มิตรไมตรีการแพทย์ จำกัด
สมัครด่วน

คลีนิกบัตรทอง บางบอน รับสมัครแพทย์ เภสัชกร นักวิชาการสาธารณสุข

นักวิชาการสาธารณสุข

คลินืกเวชกรรมแพทย์ศรีนครินทร์
สมัครด่วน

นักวิชาการสาธารณสุข

บางจากคลินิกเวชกรรม
สมัครด่วน

รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการสาธารณสุข.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

18,000-19,500 บาท/เดือน

รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข

รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,โรงพยาบาลสุรินทร์,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ,นักวิชาการสาธารณสุข, ผู้ช่วยพยาบาล-PN

นักวิชาการเงินและบัญชี

งานใหม่
สาธารณสุข จังหวัด พิษณุโลก
18,000 บาท/เดือน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

งานใหม่
สาธารณสุข จังหวัด พิษณุโลก
19,500 บาท/เดือน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี รับสมัครสอบพนักงานราชการ นักวิชาการพัสดุ ​เงินเดือน18,000บาท

18,000 บาท/เดือน

18 ม.ค. 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ เปิดรับสมัคร 16 - 22 มกราคม พ.ศ. 2562

15,000-16,500 บาท/เดือน

ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
15,000 บาท/เดือน

นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์สุขภาพ

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
สมัครด่วน

นักวิชาการศึกษา(คณะแพทยศาสตร์ฯ)

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
สมัครด่วน

นักจัดการงานทั่วไป

งานใหม่
กองบริหารการคลัง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
18,000 บาท/เดือน

นักรังสีการแพทย์

งานใหม่
สาธารณสุข จังหวัด พิษณุโลก
19,500 บาท/เดือน

ด่วน รับสมครแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข หลายอัตตรา

โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 117 อัตรา

ตำบลประสงค์, อำเภอท่าชนะ, จังหวัดสุราษฎร์ธานี - ถนนพญาไท, ราชเทวี, กรุงเทพฯ
รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานนักวิชาการ สาธารณสุขในไทย
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 >>