ประวัติการค้นหาล่าสุด
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
อะไร :
ที่ไหน :
 

งาน นักวิชาการ สาธารณสุข ใน ไทย

งานที่ 1-20 จาก 27 งาน

นักวิชาการสาธารณสุข

งานใหม่
บริษัท มิตรไมตรีการแพทย์ จำกัด
13,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข จังหวัดสมุทรสาคร

$$รับสมัคร RN หรือนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งผู้จัดการคลินิกบัตรทอง

นักวิชาการภาคสนาม (ระยอง)

งานใหม่
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO.,LTD.
สมัครด่วน

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ประจำพัฒนาการ 40)

งานใหม่
ALS Laboratory Group (Thailand) Co.,Ltd.
ตำบลสวนหลวง, อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร - สวนหลวง, กรุงเทพฯ
22,000-35,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

นักวิชาการสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุข จังหวัด นครราชสีมา
18,000 บาท/เดือน

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม-ภาคสนาม

สมัครด่วน

ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อมภาคสนาม(ช่างเทคนิค)

สมัครด่วน

นักวิชาการเงินและบัญชี

สำนักงานสาธารณสุข จังหวัด ระยอง
18,000 บาท/เดือน

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 7 -16 ตุลาคม 2562 (เงินเดือน 18,000 บาท)

18,000 บาท/เดือน

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (Monitoring) (Eng)

สมัครด่วน

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
18,000 บาท/เดือน

นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
จอมทอง, กรุงเทพฯ - ตำบลจอมทอง, อำเภอเมืองพิษณุโลก, จังหวัดพิษณุโลก
สมัครด่วน

รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ,นักกายภาพบำบัด,พยาบาลวิชาชีพ,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

นักวิชาการอาหาร

สมัครด่วน

สสจ.ปราจีนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เงินเดือน 18,000 บาท

18,000 บาท/เดือน

นักวิชาการฝึกอบรม

นักวิชาการเงินและบัญชี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 31 May 2019

20,000 บาท/เดือน

นักวิชาการอาหาร ฝ่ายเลขานุกาคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ 19 Jun 2019

โรงพยาบาลอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 13 อัตรา

จังหวัดอุดรธานี - ตำบลบาลอ, อำเภอรามัน, จังหวัดยะลา
รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานนักวิชาการ สาธารณสุขในไทย
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 >>