ประวัติการค้นหาล่าสุด
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
อะไร :
ที่ไหน :
 

งาน นักวิชาการ สาธารณสุข ใน ไทย

งานที่ 1-20 จาก 41 งาน

ด่วน รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข ประจำคลินิกบัตรทอง หลายตำแหน่ง

งานใหม่

นักวิชาการสาธารณสุข (เชิงรุก)

บริษัท มิตรไมตรีการแพทย์ จำกัด
สมัครด่วน

หัวหน้าเจ้าหน้าที่มาตรฐานการแพทย์และสาธารณสุข / หัวหน้านักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

บริษัท เอสเตลล่า คลีนิค จำกัด
40,000-45,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

นักวิชาการสาธารณสุข

บริษัท มิตรไมตรีการแพทย์ จำกัด
13,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

หัวหน้าเจ้าหน้าที่มาตรฐานการแพทย์และสาธารณสุข / หัวหน้านักวิชาการสาธารณสุขชำนาญก

บริษัท เอสเตลล่า คลินิค จำกัด
40,000-45,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

ด่วน รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข ประจำคลินิกบัตรทอง หลายตำแหน่ง

รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

21,000 บาท/เดือน

ด่วน รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข ประจำคลินิกบัตรทอง หลายตำแหน่ง

รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข ประจำคลินิกบัตรทอง หลายตำแหน่ง

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 7 - 14 กุมภาพันธ์ 2563

ทวีวัฒนา, ทวีวัฒนา, กรุงเทพฯ - อำเภอพุทธมณฑล, จังหวัดนครปฐม
18,000 บาท/เดือน

รับพยาบาลวิชาชีพและนักวิชาการสาธารณสุข

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (สัญญาจ้าง 4 เดือน) salary 20k ขึ้นไป

ALS Laboratory Group (Thailand) Co.,Ltd.
ตำบลสวนหลวง, อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร - สวนหลวง, กรุงเทพฯ
20,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

นักวิชาการเงินและบัญชี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 31 May 2019

20,000 บาท/เดือน

นักวิชาการอาหาร ฝ่ายเลขานุกาคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ 19 Jun 2019

รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

15,960 บาท/เดือน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กรมการแพทย์
15,960 บาท/เดือน

นักวิชาการอาหาร

สมัครด่วน

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขที่695 อัตราว่าง 1 อัตรา

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 รับสมัครนัวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 17 - 26 กุมภาพันธ์ 2563

21,000 บาท/เดือน

กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 41 อัตรา เปิดรับสมัคร 17 - 21 กุมภาพันธ์ 2563

13,300 บาท/เดือน
รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานนักวิชาการ สาธารณสุขในไทย
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>