ประวัติการค้นหาล่าสุด
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
อะไร :
ที่ไหน :
 

งาน นักวิชาการเกษตร ใน ไทย

งานที่ 1-20 จาก 35 งาน

นักวิชาการเกษตรและวางแผนการผลิต

บริษัท สยามฟิวเจอร์ฟาร์ม จำกัด
สมัครด่วน

นักวิชาการเกษตร ( ประจำสำนักงานใหญ่ )

สมัครด่วน

จทน.ส่งเสริมการขาย/นักวิชาการเกษตร (กัมพูชา)

10,000-23,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

นักวิชาการเกษตร(ส่งเสริมการขาย) ภาคใต้

10,000-17,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

นักวิชาการเกษตร(ส่งเสริมการขาย) ภาคตะวันออก

10,000-17,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

นักวิชาการเกษตร (ประจำ อ.ปะทิว จ.ชุมพร)

บริษัท เอสวีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
สมัครด่วน

รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร

21,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

นักวิชาการเกษตร

ไร่ม่อนดินแดง อ.แม่สรวย รับสมัครนักวิชาการด้านเกษตร หรือผู้มีความรู้ด้านเกษตร

ไร่ม่อนดินแดง อ.แม่สรวย
9,000 บาท/เดือน

พนักงานจัดช่อดอกไม้ / ขายดอกไม้

บริษัท บางกอกกรีน จำกัด
สมัครด่วน

หัวหน้าหน่วยแปลงเพาะ (พัทลุง)

สมัครด่วน

เจ้าหน้าที่การเกษตร

โรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวชุนกี่
12,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

นักวิชาการเพาะเีลี้ยงสัตว์น้ำ

สมัครด่วน

เจ้าหน้าที่บัญชี

สมัครด่วน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ภาคใต้ตอนบน)

สมัครด่วน

นักวิชาการฝ่ายขาย

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรแผนใหม่
สมัครด่วน

นักวิชาการฟาร์มเลี้ยงกุ้ง(พนักงานเลี้ยงกุ้ง)

ฟาร์มเลี้ยงกุ้งจ่าเทพ , สวนเกษตรทฤษฎีใหม่จ่าเทพ

นักวิจัย

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
สมัครด่วน

หัวหน้างานบัญชีและการเงิน

สมัครด่วน
รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานนักวิชาการเกษตรในไทย
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 >>