ประวัติการค้นหาล่าสุด
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
อะไร :
ที่ไหน :
 

งาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ใน ไทย

งานที่ 1-20 จาก 68 งาน

นักวิชาการด้าน คอมพิวเตอร์

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
สมัครด่วน

รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์,นักวิชาการเผยแพร่,เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์2,เจ้าพนักงานธุรการ (สำนักงานเลขานุการกรม)

นักวิชาการ สาย STEM (คอมพิวเตอร์,วิทยาศาสตร์,ฟิสิกส์,เคมี,คณิตศาสตร์)

กลุ่มบริษัทอักษร เอ็ดดูเคชั่น
สมัครด่วน

รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

19,500 บาท/เดือน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (E160058) ปิดรับสมัคร 10 มิ.ย.63

20,001-23,000 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

18,000 บาท/เดือน

นักวิชาการการงานอาชีพและเทคโนโลยี ( คอมพิวเตอร์และคหกรรม )

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด
สมัครด่วน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ( Webdesigner )

ม.อ.ภูเก็ต
10,320 บาท/เดือน

นักวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ***ด่วนมาก

บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
สมัครด่วน

พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ช่างคอมพิวเตอร์)

ม.อ.ภูเก็ต

พนักงานเงินเรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (โปรแกรมเมอร์)

ม.อ.ภูเก็ต

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (Webdesigner)

ม.อ.ภูเก็ต

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

18,001-20,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ม.อ.ภูเก็ต

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
สมัครด่วน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

13,001-15,000 บาท/เดือน

นักวิชาการการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์และคหกรรม)

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขที่695 อัตราว่าง 1 อัตรา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (รับสมัครออนไลน์)

รพ.โรคผิวหนัง
สมัครด่วน

หัวหน้าเจ้าหน้าที่มาตรฐานการแพทย์และสาธารณสุข / หัวหน้านักวิชาการสาธารณสุขชำนาญก

งานใหม่
บริษัท เอสเตลล่า คลินิค จำกัด
40,000-45,000 บาท/เดือน
รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ในไทย
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>