ประวัติการค้นหาล่าสุด
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
อะไร :
ที่ไหน :
 

งาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ใน ไทย

งานที่ 1-20 จาก 66 งาน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

งานใหม่
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
15,000-16,500 บาท/เดือน

นักวิชาการ สาขา การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 1 อัตรา

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) จำกัด
สมัครด่วน

นักวิชาการด้าน คอมพิวเตอร์

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
สมัครด่วน

นักวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ***ด่วนมาก

บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
สมัครด่วน

นักวิชาการการงานอาชีพและเทคโนโลยี ( คอมพิวเตอร์และคหกรรม )

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด
สมัครด่วน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โรงพยาบาลปากท่อ
7,940 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

15,000-16,500 บาท/เดือน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
20,090 บาท/เดือน
สมัครด่วน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

13,001-15,000 บาท/เดือน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
19,500 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

20,090 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์(หน่วยคอมพิวเตอร์เเละการสื่อสาร)

17,500 บาท/เดือน

พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

18,220 บาท/เดือน

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เจ้าหน้าที่ประจำกองบรรณาธิการกลุ่มสาระประวัติศาสตร์

บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
สมัครด่วน

นักวิชาการเงินและบัญชี

สถาบันโรคมะเร็งแห่งชาติ
13,300 บาท/เดือน

กองบรรณาธิการหนังสือเรียน

บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
สมัครด่วน

ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ

บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
สมัครด่วน

นักวิชาการประเมินผล

Pasona
25,000-50,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน
รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ในไทย
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>