ประวัติการค้นหาล่าสุด
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
อะไร :
ที่ไหน :
 

งาน ช่างเทคนิค โทรคมนาคม ใน ไทย

งานที่ 1-20 จาก 50 งาน

ช่างเทคนิคหรือผู้ช่วยวิศวกร หรือวิศวกรไฟฟ้า,อิเลคโทรนิค,คอมพิวเตอร์,โทรคมนาคมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

สมัครด่วน

ช่างบริการ จบสาขาอิเล็กทรอนิกส์ / โทรคมนาคม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

15,000-20,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิคหรือผู้ช่วยวิศวกร หรือวิศวกรไฟฟ้า,อิเลคโทรนิค,คอมพิวเตอร์,โทรคมนาคมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

รับสมัคร Area Owner Technician (ช่างเทคนิคอินเทอร์เน็ต) ประจำเขตกรุงเทพฯ แลแะปริมณฑล ในวันที่ 3-4 สิงหาคม 2560

งานใหม่

ช่างเทคนิค วุฒิการศึกษา ปวช (ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างสถาปัตยกรรม) ประจำ การเคหะแห่งชาติ

9,000-9,500 บาท/เดือน
สมัครด่วน

ช่างเทคนิค

15,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

ช่างเทคนิค

13,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

งานช่างเทคนิค (การเคหะแห่งชาติ) วุมิการศึกษา ปวส.(ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างสถาปัตกรรม) ประจำ สช.สุวรรณภูมิ

9,500 บาท/เดือน
สมัครด่วน

ช่างเทคนิคด้านเครื่องเสียง ประจำสาขารามคำแหง (ด่วนมาก)

12,000-15,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

ช่างเทคนิค

13,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

ช่างเทคนิค

15,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

ช่างเทคนิค

สมัครด่วน

ช่างเทคนิค

สมัครด่วน

สมัครพร้อมสัมภาษณ์ 29/5/62 ตำแหน่งช่างเทคนิค (สัญญาจ้าง) ประจำโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสายสีม่วง

สมัครด่วน

ช่างเทคนิค(10 อัตรา)

สมัครด่วน

ช่างเทคนิค (โครงข่ายสายเคเบิ้ล) ประจำ จ.นนทบุรี / อรัญญประเทศ จ.สระแก้ว / ชลบุรี

สมัครด่วน

ช่างเทคนิคไฟฟ้า

สมัครด่วน

ช่างเทคนิค Onsite

สมัครด่วน

ช่างเทคนิคไฟฟ้า (ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์)

สมัครด่วน

ช่างเทคนิค

12,000-16,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน
รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานช่างเทคนิค โทรคมนาคมในไทย
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>