ประวัติการค้นหาล่าสุด
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
อะไร :
ที่ไหน :
 

งาน ช่างเขียนแบบ ใน ไทย

งานที่ 1-20 จาก 606 งาน

วิศกร ช่างเขียนแบบ ( Draftman )

งานใหม่
สมัครด่วน

ช่างเขียนแบบก่อสร้าง

งานใหม่
สมัครด่วน

ช่างเขียนแบบ

งานใหม่
สมัครด่วน

ช่างเขียนแบบ

งานใหม่
สมัครด่วน

ช่างเทคนิคเขียนแบบ

งานใหม่

ช่างเขียนแบบ / Draftman

สมัครด่วน

ช่างเขียนแบบ (Draftsman)

บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

ช่างเขียนแบบ วิศวกรออกแบบ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮโดร ซิสเท็ม ซัพพลาย

ช่างเขียนแบบงานระบบไฟฟ้า เครื่องกล และสุขาภิบาล

17,000-21,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

ช่างเขียนแบบงานก่อสร้าง (กทม)

17,000-22,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

ช่างเขียนแบบออกแบบผลิตภัณฑ์

15,000-20,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

ช่างเขียนแบบ Auto Cad

10,000-17,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

ช่างเขียนแบบ Draft Man (เครื่องกล)

12,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

ด่วน รับสมัคร ช่างเขียนแบบ (Draftman)

15,000-25,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

ช่างเขียนแบบ (ชำนาญการ)

15,000-20,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

ช่างเขียนแบบ Solid Work

15,000-25,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

ช่างเขียนแบบ

10,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

ช่างเขียนแบบเครื่องกล

20,000-30,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

ช่างเขียนแบบตู้ควบคุมไฟฟ้า, PLC, MDB, CAD

20,000-30,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

ช่างเทคนิค,สำรวจพื้นที่,เขียนแบบ

12,000-21,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน
รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานช่างเขียนแบบในไทย
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>