ประวัติการค้นหาล่าสุด
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
อะไร :
ที่ไหน :
 

งาน ครู พี่เลี้ยง ใน ภาคเหนือ

งานที่ 1-14 จาก 14 งาน

ครูพี่เลี้ยงระดับชั้นอนุบาล

สมัครด่วน

ครูพี่เลี้ยงนักเรียนเป็นรายบุคคล

15,001-18,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

ครูผู้ช่วย (ครูพี่เลี้ยง) ด่วนมาก

8,001-10,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

ครูพี่เลี้ยง 2 ตำแหน่ง

สมัครด่วน

ครูพี่เลี้ยง

8,001-10,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

คุณครูพี่เลี้ยงสาขาเชียงใหม่

9,000-10,000 บาท/เดือน

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เวียงป่าเป้า รับสมัครครูเอกประถมศึกษาและครูพี่เลี้ยง

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เวียงป่าเป้า

โรงเรียนบุญพิทักษ์วิทยา รับสมัครครูพี่เลี้ยง 2 อัตรา

โรงเรียนบุญพิทักษ์วิทยา

โรงเรียนอนุบาลกุลภัสสร์ (กุลภัสสร์เนอสเซอรี่) รับสมัคร ครูปฐมวัย และ ครูพี่เลี้ยง

โรงเรียนอนุบาลกลุภัสสร์ กุลภัสสร์เนอสเซอรี่

รับสมัครครูพี่เลี้ยง จำนวน 2 อัตรา

โรงเรียนอนุบาลบ้านสวนเด็ก

โรงเรียนอนุบาลพรรณี รับสมัคร ครูพี่เลี้ยง 2 อัตรา

โรงเรียนอนุบาลพรรณี

โรงเรียนอนุบาลบ้านสวนเด็ก อ.เมือง จ.พะเยา รับสมัครครูปฐมวัยจำนวน 1 อัตราและครูพี่เลี้ยง จำนวน 1 อัตรา

ร.ร.อนุบาลบ้านสวนเด็ก

โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว พี่เลี้ยงเด็็กพิการ(หอพัก) 1 ตำแหน่ง

โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล

P-SEP School (โรงเรียนปัญญาวัฒน์) เปิดรับสมัครบุคคลากรดังนี้

P-SEP School (โรงเรียนปัญญาวัฒน์)
สมัครด่วน
รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานครู พี่เลี้ยงในภาคเหนือ
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา