ประวัติการค้นหาล่าสุด
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
อะไร :
ที่ไหน :
 

งาน ครู พี่เลี้ยง ใน ภาคเหนือ

งานที่ 1-15 จาก 15 งาน

ครูพี่เลี้ยง

8,001-10,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

ครูพี่เลี้ยง

สมัครด่วน

โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน(วิชาเอกการศึกษาพิเศษ) และ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 9 อัตรา (ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ)

โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล

เตรียมอนุบาลบ้านลูกรัก สาขาบ้านด้าย รับสมัครพี่เลี้ยงเด็กช่วยคุณครู 1 ตำแหน่งค่ะ

เตรียมอนุบาลบ้านลูกรักสาขาบ้านด้าย

รับสมัครงาน ครูพี่เลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก YMCA เชียงราย (เกาะลอย)

YMCA เชียงราย (เกาะลอย)

มูลนิธิรอยยิ้มสู่เด็ก รับสมัครครูพี่เลี้ยง

มูลนิธิรอยยิ้มสู่เด็ก
11,000 บาท/เดือน

รับสมัครงาน ครูพี่เลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก YMCA เชียงราย (เกาะลอย)

YMCA เชียงราย (เกาะลอย)

เยาวเรศ โอเคเบเบี้ รับสมัครครูปฐมวัย ครูพี่เลี้ยง

เยาวเรศ โอเคเบเบี้
ตำบลสันสลี, อำเภอเวียงป่าเป้า, จังหวัดเชียงราย - ตำบลรอบเวียง, อำเภอเมืองเชียงราย, จังหวัดเชียงราย

รับสมัครงาน ครูพี่เลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก YMCA เชียงราย (เกาะลอย)

YMCA เชียงราย (เกาะลอย)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก YMCA เชียงราย (เกาะลอย) รับสมัครงาน ครูพี่เลี้ยงเด็ก

YMCA เชียงราย (เกาะลอย)

โรงเรียนบุญพิทักษ์วิทยา รับสมัครครูพี่เลี้ยง 2 อัตรา

โรงเรียนบุญพิทักษ์วิทยา

โรงเรียนอนุบาลกุลภัสสร์ (กุลภัสสร์เนอสเซอรี่) รับสมัคร ครูปฐมวัย และ ครูพี่เลี้ยง

โรงเรียนอนุบาลกลุภัสสร์ กุลภัสสร์เนอสเซอรี่

โรงเรียนอนุบาลร่วมใจ รับสมัครครูปฐมวัย 1 ตำแหน่งและ ครูพี่เลี้ยง 1 ตำแหน่ง

โรงเรียนอนุบาลร่วมใจ 053-713318
ตำบลรอบเวียง, อำเภอเมืองเชียงราย, จังหวัดเชียงราย - ตำบลคอกช้าง, อำเภอสระใคร, จังหวัดหนองคาย

โรงเรียนปัญญาวัฒน์ เปิดรับสมัครพี่เลี้ยงเด็ก จำนวน 1 ตำแหน่ง

โรงเรียนปัญญาวัฒน์

พี่เลี้ยงเด็ก *ด่วน

ตำบลห้วยแก้ว, อำเภอแม่ออน, จังหวัดเชียงใหม่ - ตำบลสุเทพ, อำเภอเมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่
7,500 บาท/เดือน
รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานครู พี่เลี้ยงในภาคเหนือ
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา