ประวัติการค้นหาล่าสุด
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
อะไร :
ที่ไหน :
 

งาน กรมที่ดิน ใน ไทย

งานที่ 1-20 จาก 105 งาน

กรมพัฒนาที่ดิน (ภาค ข.) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 22 เมษายน - 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

13,800 บาท/เดือน

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

กรมพัฒนาที่ดิน
11,500-12,650 บาท/เดือน

นักสํารวจดินปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท)

กรมพัฒนาที่ดิน
17,500-19,250 บาท/เดือน

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

กรมพัฒนาที่ดิน
15,000-16,500 บาท/เดือน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

กรมพัฒนาที่ดิน
11,500-12,650 บาท/เดือน

นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ

กรมพัฒนาที่ดิน
15,000-16,500 บาท/เดือน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

กรมพัฒนาที่ดิน
15,000-16,500 บาท/เดือน

เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

กรมพัฒนาที่ดิน
11,500-12,650 บาท/เดือน

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรมพัฒนาที่ดิน
11,500-12,650 บาท/เดือน

นายช่างสํารวจปฏิบัติงาน

กรมพัฒนาที่ดิน
11,500-12,650 บาท/เดือน

เจ้าพนักงานธุรการ

กรมพัฒนาที่ดิน
13,800 บาท/เดือน

นักวิทยาศาสตร์ (ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ)

กรมพัฒนาที่ดิน
18,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

กรมพัฒนาที่ดิน
18,000 บาท/เดือน

นักวิชาการพัสดุ

กรมพัฒนาที่ดิน
18,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

กรมพัฒนาที่ดิน
18,000 บาท/เดือน

นักวิทยาศาสตร์

กรมพัฒนาที่ดิน
18,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์(FA) รายได้รวม 20,000 ขึ้นไป

งานใหม่
20,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

พนักงานปฏิบัติการ (VAS)

งานใหม่
สมัครด่วน

เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง รับสมัครด่วน

งานใหม่
สมัครด่วน

เจ้าหน้าที่บริการข้อมูลทางโทรศัพท์และคีย์ข้อมูล ( Part-time ) 150 อัตรา

10,000-12,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน
รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานกรมที่ดินในไทย
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>