งาน โรงแรม ใน จังหวัดพิษณุโลก

ประวัติการค้นหาล่าสุด
สถานที่
งานที่ 1-20 จาก 106 งาน
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ

เลขานุการ

บริษัท ทอยส์แอนด์จิม จำกัด - จังหวัดพิษณุโลก 9,000-12,000 บาท/เดือน

รพ.พิษณุโลกฮอสพิทอล(จังหวัดพิษณุโลก)ต้องการรับสมัครบุคคลากรแพทย์*ด่วน

จังหวัดพิษณุโลก

Warehouse Manager

ตำบลวัดจันทร์, อำเภอเมืองพิษณุโลก, จังหวัดพิษณุโลก - บางโพงพาง, ยานนาวา, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ [ QC - @

ตำบลวัดจันทร์, อำเภอเมืองพิษณุโลก, จังหวัดพิษณุโลก - บางโคล่, บางคอแหลม, กรุงเทพฯ

ผู้จัดการแผนก ( Event Marketing )

ตำบลวัดจันทร์, อำเภอเมืองพิษณุโลก, จังหวัดพิษณุโลก - บางโพงพาง, ยานนาวา, กรุงเทพฯ

ผู้จัดการฝึกหัด (พิษณุโลก)

ตำบลในเมือง, อำเภอเมืองพิษณุโลก, จังหวัดพิษณุโลก 18,000-25,000 บาท/เดือน

Interior Design (ด่วนมาก)

ตำบลวัดจันทร์, อำเภอเมืองพิษณุโลก, จังหวัดพิษณุโลก - บางโพงพาง, ยานนาวา, กรุงเทพฯ

Systems Programmer Manager

ตำบลวัดจันทร์, อำเภอเมืองพิษณุโลก, จังหวัดพิษณุโลก - บางโพงพาง, ยานนาวา, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่การตลาด

ตำบลสมอแข, อำเภอเมืองพิษณุโลก, จังหวัดพิษณุโลก 10,000-12,000 บาท/เดือน

Sale Group ต่างจังหวัด

ตำบลวัดจันทร์, อำเภอเมืองพิษณุโลก, จังหวัดพิษณุโลก - บางโพงพาง, ยานนาวา, กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายคลังสินค้า

ตำบลวัดจันทร์, อำเภอเมืองพิษณุโลก, จังหวัดพิษณุโลก - บางโคล่, บางคอแหลม, กรุงเทพฯ

พนักงานขาย

ตำบลท่าทอง, อำเภอเมืองพิษณุโลก, จังหวัดพิษณุโลก 9,000-10,000 บาท/เดือน

พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์

ตำบลวัดจันทร์, อำเภอเมืองพิษณุโลก, จังหวัดพิษณุโลก - บางโคล่, บางคอแหลม, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ Display สาขาพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

หัวหน้าแผนบุคคล (สรรหาว่าจ้าง)

ตำบลวัดจันทร์, อำเภอเมืองพิษณุโลก, จังหวัดพิษณุโลก - บางโพงพาง, ยานนาวา, กรุงเทพฯ 15,000-20,000 บาท/เดือน

พนักงานจัดซื้อ

ตำบลวัดจันทร์, อำเภอเมืองพิษณุโลก, จังหวัดพิษณุโลก - บางโคล่, บางคอแหลม, กรุงเทพฯ

Industry Engineering

ตำบลวัดจันทร์, อำเภอเมืองพิษณุโลก, จังหวัดพิษณุโลก - บางโพงพาง, ยานนาวา, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ

ตำบลวัดจันทร์, อำเภอเมืองพิษณุโลก, จังหวัดพิษณุโลก - บางโคล่, บางคอแหลม, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่การเงิน

ตำบลวัดจันทร์, อำเภอเมืองพิษณุโลก, จังหวัดพิษณุโลก - บางโพงพาง, ยานนาวา, กรุงเทพฯ

พนักงานจัดส่ง

ตำบลวัดจันทร์, อำเภอเมืองพิษณุโลก, จังหวัดพิษณุโลก - บางโพงพาง, ยานนาวา, กรุงเทพฯ

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานโรงแรมในจังหวัดพิษณุโลก
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>