งาน โรงงาน น้ำตาล ใน กรุงเทพฯ

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-14 จาก 14 งาน
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ

พนักงานขายประจำห้าง(PC)

กรุงเทพฯ

พนักงานขับรถผู้บริหาร

บางแวก, ภาษีเจริญ, กรุงเทพฯ

Equipment and piping design engineer (วิศวกรเครื่องกล/วิศวกรออกแบบระบบท่อ)

บางนา, บางนา, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ค่าตอบแทน (Pay roll)และสวัสดิการแรงงานสัมพันธ์

บางแวก, ภาษีเจริญ, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่การตลาด

บางแวก, ภาษีเจริญ, กรุงเทพฯ

Programmer

บางแวก, ภาษีเจริญ, กรุงเทพฯ

Key Account Excutive / เจ้าหน้าที่ขายลูกค้ารายสำคัญ

บางแวก, ภาษีเจริญ, กรุงเทพฯ

Senior Marketing Excutive

บางแวก, ภาษีเจริญ, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่เอกสาร ฝ่ายจัดซื้อ (Import-Export)

บางแวก, ภาษีเจริญ, กรุงเทพฯ

พนักงานเขียนแบบเครื่องมือ (equipment) และงานเดินท่อ (piping)

บางนา, บางนา, กรุงเทพฯ

Project Engineer (วิศวกรโครงการ)

บางนา, บางนา, กรุงเทพฯ

Civil Design/Structural engineer (วิศวกรโยธา/วิศวกรออกแบบโครงสร้าง)

บางนา, บางนา, กรุงเทพฯ

พนักงานฝ่ายผลิต

บางแวก, ภาษีเจริญ, กรุงเทพฯ

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บางแวก, ภาษีเจริญ, กรุงเทพฯ

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานโรงงาน น้ำตาลในกรุงเทพฯ
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา