งาน สอบ อปท ใน จังหวัดสมุทรสาคร

ประวัติการค้นหาล่าสุด
สถานที่

ไทย

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

 จังหวัดสมุทรสาคร

งานที่ 1-5 จาก 5 งาน
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ

ผู้จัดการโรงงาน

จังหวัดสมุทรสาคร 40,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่บัญชีฝ่ายการผลิต(BOI)

จังหวัดสมุทรสาคร 12,500 บาท/เดือน

ช่างกลึง

จังหวัดสมุทรสาคร 15,000 บาท/เดือน

พนักงานขับรถ

จังหวัดสมุทรสาคร 10,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่บุคคล

จังหวัดสมุทรสาคร 15,000 บาท/เดือน

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานสอบ อปทในจังหวัดสมุทรสาคร
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา