งาน ราชการ ใน จังหวัดลำพูน

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 269 งาน
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ

Preject Engineer

ตำบลอุโมงค์, อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน

ช่างติดตั้งทั่วไป

ตำบลอุโมงค์, อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน

Sale Engineer

ตำบลอุโมงค์, อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน

Technician (Mechanical , Electrical )

อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน

เจ้าหน้าที่ธุรการ (Production)

อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน

เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์

ตำบลศรีวิชัย, อำเภอลี้, จังหวัดลำพูน 9,001-10,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ QC

ตำบลศรีวิชัย, อำเภอลี้, จังหวัดลำพูน 9,001-10,000 บาท/เดือน

PRODUCTION MANAGER

จังหวัดลำพูน

รีเชฟชั่นโรงแรมกะกลางคืน

ตำบลอุโมงค์, อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน

คนสวน

ตำบลอุโมงค์, อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน

แคชเชียร์

จังหวัดลำพูน

ครูสอนการบ้าน ติวสอบเด็กประถม 3

ตำบลอุโมงค์, อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน

การตลาด

จังหวัดลำพูน

หัวหน้าหน่วยโยธาและซ่อมบำรุง

ตำบลทาสบเส้า, อำเภอแม่ทา, จังหวัดลำพูน

GENERAL AFFAIR&ADMINISTRATION MANAGER (ผู้จัดการแผนกสวัสดิการและบริหารงานทั่วไป)

จังหวัดลำพูน

แม่บ้านโรงแรม

ตำบลทาปลาดุก, อำเภอแม่ทา, จังหวัดลำพูน 9,001-10,000 บาท/เดือน

Japanese Secretary

ตำบลบ้านธิ, อำเภอบ้านธิ, จังหวัดลำพูน 25,000-40,000 บาท/เดือน

พนักงานขายประจำสาขา

ตำบลในเมือง, อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน

ล่ามภาษาญี่ปุ่น (จ้างชั่วคราว 3เดือน)

ตำบลบ้านกลาง, อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน

ช่างยนต์ ด่วนมาก

ตำบลทาปลาดุก, อำเภอแม่ทา, จังหวัดลำพูน 9,001-10,000 บาท/เดือน

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานราชการในจังหวัดลำพูน
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>